နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ မေကာင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ အာဏာရပါတီက ႏုတ္ထြက္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္။

ကြာလာလမ္ပူ - မေလးရွားအာဏာရပါတီသည္ မေကာင္းသတင္းထြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္
ရာဇတ္ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္သာ အဓိကထားေနသည့္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေနေသာအဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာကာ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္က  အာဏာရပါတီက ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

မဟာသီယာသည္ နာဂ်စ္ရာထူးမွဆင္းေပးေရးအတြက္ လမ်ားစြာၾကာ ေတာင္းဆိုေနၾကသူမ်ား
ထဲတြင္ ေရွ႕ဆံုးကပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္သည္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာ
ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ခိုးယူခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အျပင္ ျပည္ပရင္းျမစ္တစ္ခုမွရရွိေသာ ေဒၚလာ
၆၈၁ သန္းကို လက္ခံခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသူျဖစ္သည္။''UMNO
ပါတီက အရင္ UMNO ပါတီမဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ႏုတ္ထြက္ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု
မဟာသီယာက ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံကို ကာလၾကာရွည္အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ''ညီၫြတ္ေသာ
မေလး အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္း (UMNO)'' တြင္ ၄င္းက ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္အထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

''ဒီပါတီက နာဂ်စ္ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔သက္သက္ပါပဲ'' ဟု မဟာသီယာ၏ေျပာစကားကို
ကိုးကားၿပီးMalaysiakini သတင္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ အာဏာပိုင္မ်ားက
နာဂ်စ္စတင္ခဲ့သည့္ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ဟုေခၚေသာ ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကး
စီးဆင္းမႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိကထား စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၾကသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံ ခိုးယူခံခဲ့ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းႏွင့္
1MDB ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲတြင္ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ရွိေနေၾကာင္း
ဆြစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေကာင္းသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ နာဂ်စ္က မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို ရာထူးမွထုတ္ပစ္ခဲ့
သည္။ အဆိုပါေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ စြဲခ်က္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူဟု
သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ နာဂ်စ္ကိုယ္တိုင္ခန္႔အပ္ခဲ့သူက ျပည္တြင္း၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ နာဂ်စ္က ၄င္းကိုေဝဖန္ေျပာဆိုသူ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း
သတင္းေပးသူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကိုေရးသား
သည့္ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားကို ပိတ္ပစ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၾသဇာအာဏာရွိေနေသးေသာ မဟာသီယာက နာဂ်စ္ကို အဂတိလိုက္စားသူ၊ ျပစ္မႈ
ထိုက္သူ၊ စြပ္စြဲခံရမႈ မ်ားက လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ပါတီဝင္ မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ လာဘ္ထိုးသူ စသျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း မဟာသီယာ၏ စည္း႐ံုးေျပာၾကား ခ်က္မ်ားက
အာဏာရပါတီအတြင္း အရာ မထင္ခဲ့ဟုဆိုသည္။

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း