ဆိုးလ္ၿမိဳ႕က သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေနာ္ယန္က်င္းငါးေစ်း

အေရာင္းအဝယ္ စည္ကားေနသည့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕က သက္တမ္းရင့္ ေနာ္ယန္က်င္းငါးေစ်းႀကီးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအေရာင္းအဝယ္ စည္ကားေနသည့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕က သက္တမ္းရင့္ ေနာ္ယန္က်င္းငါးေစ်းႀကီးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးငါးေစ်း
ကို ေဒၚလာ ငါးေသာင္းတန္အေဆာက္အအံုသစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးသည္ ေစ်းတြင္ႏွစ္ ၄၅ ႏွစ္ၾကာ
ေရာင္းခ်လာခဲ့ေသာ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကား အေခ်အတင္ျဖစ္လ်က္
ရွိသည္။

ေရထြက္စားေသာက္ကုန္ အားလံုးနီးပါးကို ၂၄ နာရီပတ္လံုးရရွိႏိုင္ေသာ ေနာ္ယန္က်င္း လက္ကား
ငါးေစ်းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕၏ေတာင္ပိုင္းတြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ဆူဟပ္
ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေဆာက္အအံုမွာ လင္းပိုင္႐ုပ္သဏၭာန္
ေခတ္ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားကာ စတီးမ်ား မွန္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ပလ်က္ရွိသည္။

ဆူဟပ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Suhyup Corporation) ၏ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ကင္ဒက္ဟိုက
အေဆာက္အအံုမွာ သက္တမ္းႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာအမ်ားစုမွာ ေဆြးျမည့္
ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရာင္းသူအတြက္ေရာ ဝယ္သူအတြက္ပါ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ေနရာသစ္၏ ေခတ္ေရွ႕ေျပး အေအးခန္းမွာ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
ပိုမိုႀကီးမားၿပီး လိုအပ္ေသာနည္းပညာအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္
ခရီးသည္မ်ားကုိ အဓိကပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု  ဆိုလင့္ကစား ေစ်းသူေစ်းသားအခ်ဳိ႕ကမူ ေနရာ
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေရာင္းအားက်သြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါက ေနာ္ယန္က်င္းဟူေသာ နာမည္ေပ်ာက္သြားမည္ဟု ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား
ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ လီေဆာင္ကီကဆိုသည္။ လီ၏ ေကာ္မတီမွာလက္ရွိ အေဆာက္
အအံုကိုသာ ျပင္ဆင္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။လက္လီအေရာင္းဆိုင္တန္းတြင္ ငါးကန္မ်ား၊
ေရငန္ငါးမ်ား၊ ပုစြန္မ်ား၊ ေရဘဝဲမ်ား၊ ဧရာမ ကဏန္းႀကီးမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရၿပီး ကန္မ်ားက စီးက်
ေနေသာေရမ်ားမွာ စႀကၤံကိုသာမက အျခားေနရာမ်ားသို႔ပင္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနသည္။

ေစ်းသည္မ်ား၏ ခါးစည္းအက်ႌမ်ားတြင္ ေသြးမ်ားစြန္းေပေနၿပီး ¤င္းတို႔၏ ေရာ္ဘာဘြတ္ဖိနပ္သံမ်ား၊
ဝယ္သူမ်ားကိုအလုအယက္ေခၚသည့္ အသံမ်ားႏွင့္ အျမဲမျပတ္ ဆူညံေနေသာ ေနာ္ယန္က်င္ေစ်းသို႔
အိမ္မ်ားကသာမက အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားကပါ လာေရာက္ဝယ္ယူၾကသည္။

''ေနာ္ယန္က်င္းက ကြၽန္ေတာ့္ဘဝပါပဲ'' ဟု ေစ်းစတည္သည့္ ၁၉၇၁ ကတည္းက ဇနီးသည္ႏွင့္
အတူ ဤေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိ ငါးသည္ႀကီးေဘကြၽန္းဘူးက ဆိုသည္။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း မနက္ ၃ နာရီခြဲ လာေရာက္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၅ နာရီမွာ ေစ်းတြင္ပင္
အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ေဘက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာ္ယန္က်င္းေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေရဘဝဲမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ငါးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေနာ္ယန္က်င္းေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေရဘဝဲမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ငါးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လက္ရွိ ေစ်း၏အက်ယ္အဝန္းမွာ ၆၆,ဝဝဝစတုရန္းေပရွိၿပီး ေန႔စဥ္ဝယ္သူ ၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔လာ
ေရာက္လ့ရွိသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါက ေစ်းျမင္ကြင္းမ်ား၊ အသံမ်ား၊ အနံ႔အသက္မ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေစ်း၏ပံုရိပ္ပါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္လားဆိုသည္မွာလည္း ေစ်းသူေစ်း
သားမ်ား စိုးရိမ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ငါးေစ်းအသစ္တြင္ လွပေသာ ျမစ္ကမ္း႐ႈခင္းကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး  ခမ္းနားေသာစားေသာက္
ဆိုင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတီးဝိုင္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာကားရပ္
နားဝင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ အေအးခန္းစနစ္မွာ ေအာက္တိုဘာလကပင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္
လည္း ေစ်းဆိုင္မ်ားကမေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ လူသူကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။

''ေခတ္မီသန္႔ရွင္းတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရာအကြက္ေတြက ေသးလြန္းတယ္'' ဟု
ေနာ္ယန္က်င္းေစ်းတြင္ ၃၅ ႏွစ္ၾကာေရာင္းခ်လာခဲ့သည့္ ယူေဆာင္ဟီးကဆိုသလို ေနာက္ထပ္
ေစ်းသည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆြန္ယြန္ရွစ္ကလည္း ''ေစ်းသစ္ကိုသူတို႔ေနာက္ဆံုးျပေတာ့
ေခါင္းထဲမိုက္ခနဲေတာင္ျဖစ္သြားတယ္။ အကြက္ေတြရဲ႕အက်ယ္က လက္ရွိအရြယ္အစားရဲ႕
တစ္ဝက္ေတာင္ မရွိဘူး'' ဟု ဆိုေလသည္။ကုမၸဏီႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆိုင္ခန္း ၆၈၁ ခန္းထက္ ေလွ်ာ့၍ လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုေနာက္ဆံုးညိႇႏႈိင္းမႈကို လက္မခံပါက အျခားမွေစ်းသည္မ်ားကိုသာ ငွားရမ္းေတာ့
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကင္ဒက္ဟိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွာ
ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ေစ်းတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔ အဲဒါက ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၁ဝဝ ေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ျဖစ္
သြားမွာပါ။ ေနာ္ယန္က်င္းရဲ႕ အေရာင္အေသြးကို အဆံုး႐ႈံး မခံႏိုင္ပါဘူး'' ဟု ေဘကြၽန္ဘူးက
ဆိုသည္။

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း