ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ေၾကာင့္ မိဘႏွင့္ေဝးေနရသည့္ ထိုင္းကေလးမ်ား

ရွစ္ႏွစ္သမီးေလး ခ်ာယာနစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္အရြယ္ သူ႔ေမာင္ေလး ကစ္တီေပါ့တို႔ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က အဘြားႏွင့္အတူ နံနက္စာစားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီရွစ္ႏွစ္သမီးေလး ခ်ာယာနစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္အရြယ္ သူ႔ေမာင္ေလး ကစ္တီေပါ့တို႔ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က အဘြားႏွင့္အတူ နံနက္စာစားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဘန္ဒြါ - ရွစ္ႏွစ္သမီးေလး ခ်ာယာနစ္သည္ ကံေကာင္း၍ ယခုႏွစ္တြင္ မိခင္ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ရေတာ့
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းစီးပြားေရး ဗဟိုခ်က္ေဒသ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ရြာမွ မိခင္ထြက္ခြာ
သြား ခ်ိန္မွစ၍ ခ်ာယာနစ္မွာ အဘိုးအဘြားတို႔၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သည့္ ဂယက္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ခ်ာယာနစ္ကဲ့သို႔
အေျခအေနသို႔ေရာက္ေန ေသာ ကေလးဦးေရ သံုးသန္းဝန္းက်င္ရွိေနရာ လူမႈေရး ေဘးက်ပ္နံက်ပ္
ကာလတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က သတိေပးသည္။

ဟက္ဟက္ပက္ပက္ျပံဳးရယ္ရင္း ေသွ်ာင္ ေပစူးကေလးကို ပြတ္သပ္ကစားေနေသာ ခ်ာယာနစ္က
အိုင္ဆန္းေဒသကရြာမွာ အဘိုး အဘြားမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရတဲ့ဘဝကို ေပ်ာ္ပိုက္ႏွစ္သက္ေသာ္
လည္း မိခင္ကို လြမ္းေနရေၾကာင္း၊ မိခင္ထံ မသြားေရာက္ႏိုင္၊ မိခင္မွာလည္း ေျခာက္လမွ တစ္ႀကိမ္
သာ မိမိထံသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ဘန္ေကာက္ရွိ ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္ထံမွ လစဥ္ေပးပို႔ ေသာ ဘတ္ေငြ ၃,ဝဝဝ မွ
၄,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ (၈၅ ေဒၚလာမွ ၁၁ဝ ဝန္းက်င္) ကို ခ်ာယာနစ္ လစဥ္ရရွိေနသည္။ ေဒသခံမ်ား
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အိုင္ဆန္းေဒသသည္ ေဒသခံမ်ား
ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ခြာမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခြဲခြာေနထိုင္ၾကရသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း လူဦးေရ မ်ားျပားေသာ အိုင္ဆန္းေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္
သူမ်ားေၾကာင့္ တကြဲတျပားျဖစ္ ေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ကတည္းက
ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ေဒသတြင္းရွိ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏
ရင္ေသြးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာမွ ေဒသသို႔ တစ္ႀကိမ္ျပန္လာသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္
တရားဝင္ရရွိေသာခြင့္ျဖင့္သာ ဌာေနသို႔ ျပန္လာသူမ်ားလည္းရွိသည္။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမရွိဘဲ ေနထိုင္ၾကရ သည့္ ထိုင္းလူမ်ဳိး ကေလးမ်ားသည္ အာဟာရ
ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပႆနာ၊ အမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း မာဟီေဒါတကၠသိုလ္
လူဦးေရႏွင့္ လူမႈေရး သုေတသနဌာန (IPSR) မွ ေအရီဂ်မ္ပတ္ ကေလက ဆိုသည္။

ဂ်မ္ပတ္ကေလ ဦးေဆာင္ေသာ IPSR သည္ ကုလသမဂၢ၏ UNICEF အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အစုလိုက္
အျပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္မႈျပႆနာကို စတင္စမ္းသပ္သုေတသန ျပဳလ်က္ရွိသည္။ အိုင္ဆန္းေဒသ
တြင္ေဖာ္ျပပါ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ က်ေရာက္အံ့ဆဲ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္ရွိေနသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕မွာ အိုင္ဆန္းေဒသတြင္း၌ ရွိေနၿပီး စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားတြင္လည္း အညံ့ဖ်င္းဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ
လူ႔မလိုင္ေခၚအထက္ တန္းလႊာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသည့္ ဗဟိုခ်က္ေဒသလည္း
ျဖစ္သည္။

အူဘံုခ်န္သနီျပည္နယ္မွ ဘန္ဒြါရြာသည္လည္း အိုင္ဆန္းရြာႏွင့္တူသည္။ ဘန္ဒြါတြင္ အလုပ္
လုပ္ႏိုင္သည့္ လူရြယ္ဟူ၍ လံုးဝ မရွိေတာ့။ အမ်ားဆံုးမွာ လူဦးေရ ရွစ္သန္း ခန္႔ရွိသည့္
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ေနၾကသည္။ ဘန္ေကာက္က တကၠစီယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦး၏
ဝင္ေငြသည္ လယ္သမားတစ္ဦး၏ လစဥ္ဝင္ေငြထက္ ခုနစ္ဆ ပိုမ်ားေနသည္။

ဘန္ဒြါရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၈ဝ မွ ၉ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းတြင္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ အဘိုးအဘြား
တို႔ ရွိေနၾကသည္။ ကေလးမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ သူတို႔ ညလံုးေပါက္ အိပ္ေရးပ်က္ၾကရေတာ့
သည္။ ထိုအခါ မိဘႏွင့္အတူမေနရေသာ ကေလးမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ အေျခခံအဆင့္မွာလည္း
ၿမိဳ႕ျပ ေဒသေန ရြယ္တူကေလးမ်ား၏ေအာက္သို႔ ေရာက္ရျပန္သည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတို႔ စုျပံဳေရာက္ ရွိေနေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေက်းလက္ေဒသမွ
ဆင္းရဲသား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား စုျပံဳေရာက္လာၾကေသာ္လည္း ေက်းလက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ
ကေလးမ်ား၏ အေရးကိစၥကိုမူ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ၾက။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အရ
ယင္းအေျခအေနသည္ ကေလးတို႔၏ အနာဂတ္ဘဝကို အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏
အနာဂတ္ကိုလည္း ထိခိုက္လာေစေတာ့မည္ဟု တကၠသိုလ္ဆရာ ေအရီးက ဆိုသည္။

အသက္ ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ မိဘႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခြင့္
မရေသာ ကေလးမ်ားတြင္ မိဘႏွင့္အတူ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားထက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
ပိုနည္းျခင္း၊ တာဝန္သိမႈ ပိုနည္း ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈပိုနည္းျခင္းမ်ား သိသာထင္ရွား
စြာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ လိမၼာႏွံ႔စပ္မႈ သိသာစြာ အားနည္း
သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိခင္ရင္ႏို႔ တိုက္ေကြၽးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကေလးအတြက္ အာဟာရဓာတ္
သတ္မွတ္ ေကြၽးေမြးမႈစနစ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား ပိုမိုဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလာကာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ဆက္စပ္
လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ UNICEF ကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ ဒါဗင္က ဆိုသည္။
၄င္းသည္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးငယ္မ်ားရွိသည့္ ဆင္းရဲ ေသာ မိသားစုမ်ားအား
လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း