ဂ်ပန္ သားသည္မိခင္ လုပ္သားမ်ားဘဝ

 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရင္ထိုးတံဆိပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မတ္ ၃ ရက္က တိုက်ဳိတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရင္ထိုးတံဆိပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မတ္ ၃ ရက္က တိုက်ဳိတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။

တိုက်ဳိ - တိုက်ဳိ တယ္လီဖုန္းဌာနတစ္ခုက ေအကာနီဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားသူျဖစ္တာေၾကာင့္ မီးဖြား
ခြင့္ရက္ ကုန္ကုန္ခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ တျခား ဂ်ပန္သားသည္မိခင္
ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာေတာ့ သူနဲ႔အတူ တျခားသားသည္မိခင္ ဝန္ထမ္းေတြခမ်ာ ကေလးျပဳစုဖို႔
အေၾကာင္းျပၿပီး႐ံုးအလုပ္ခ်ိန္ပိုနည္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အထက္လူႀကီးရဲ႕ ရမည္ရွာ အႏိုင္က်င့္
တာကို ခံေနၾကရတယ္။

ဒီျပႆနာဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပိုမိုႀကီးမားေနတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားအင္အား (အလုပ္လုပ္ေသာ
လူတန္းစား) ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္လာေစတဲ့ အစိုးရမူဝါဒေၾကာင့္ပဲလို႔ ကြၽမ္းက်င္သူ
ေတြက ဆိုပါတယ္။

သူ႔အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ အကူအညီ အနည္းငယ္သာရၿပီး အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္
ေနေၾကာင္း အထူးသျဖင့္  သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အႏိုင္က်င့္မႈကို
အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ခံလာရေၾကာင္း ေအကာနီက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။

သက္ႀကီးဦးေရ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက အလုပ္သမား အင္အားေလ်ာ့ပါး
ေနျခင္းကို ဟန္႔တားရန္နဲ႔  ငယ္ရြယ္တဲ့ သားသည္မိခင္မ်ား အက်ဳိးမ်ားရန္အတြက္  Flexitime
စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္ ကို မထိခိုက္ေစဘဲ အလုပ္ဝင္ခ်ိန္နဲ႔ ဆင္းခ်ိန္တို႔ကို လႊဲကာေျပာင္းကာ စီမံေပး
ေသာစနစ္ ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ႐ံုးမ်ားနဲ႔ စက္႐ံုမ်ားမွာ က်င့္သံုးဖို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္ဌာန မ်ားစြာမွာ မနာလိုမႈ၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အေလးအနက္ထားရမယ့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ တကယ့္အေျခအေန
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ထမ္းေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားေရးခဲ့တဲ့

Maeko Takenbu က သတိေပးထားပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ သားသည္အေမေတြ လုပ္ငန္းခြင္
အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရရင္ အခ်ိန္မေရြး သတင္းပို႔တိုင္ၾကားဖို႔ အေရးႀကီး  HotLine အပါအဝင္
လူထုဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ထားေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ား
ဟာ ဒီကိစၥကို တိုင္ၾကားဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနခဲ့ၾကတယ္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး
၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အတူအလုပ္လုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္း၊ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕
အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကား မႈကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ခံေနၾကရပါတယ္။

ဒီစံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ထဲမွာပဲ အလုပ္လုပ္ တဲ့အမ်ဳိးသမီး သံုးပံုတစ္ပံုဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကို သတင္းပို႔တိုင္
ၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာသာ ျဖစ္ပြားေနတာ
မဟုတ္ပါဘူး။

ယခင္ ၁ဝ ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္တုန္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ရင္ဘတ္မွာ တပ္ဖို႔
''ကြၽန္မဗိုက္ထဲမွာ ကေလးရွိေနပါၿပီ''ဆိုတဲ့ စာတန္းပါတဲ့ ရင္ထိုးကေလးတစ္ခုကို ထုတ္ခဲ့ဖူးပါ
တယ္။

ေျမေအာက္ရထားေပၚနဲ႔ တျခား အမ်ား ျပည္သူအတြက္ ေနရာေဒသမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေတြမွာပါ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြကို ႏွစ္လိုဖြယ္ လက္ခံတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို တီထြင္ဖန္တီးဖို႔
အတြက္ အခုလို ေဆာင္ရြက္ လိုက္တာပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္
တဲ့ အျပဳအမူကို မျပဳလုပ္ဖို႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြကို ႀကိဳတင္သတိေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ရင္ထိုးတံဆိပ္ တပ္ဆင္သူေတြဟာ ဘတ္စ္ကား၊ မီးရထားနဲ႔ လူမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာတဲ့
ေနရာေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံျခင္းခံၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီရင္ထိုးတံဆိပ္ေၾကာင့္
အၾကမ္းဖက္သူေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္မွာကို ေၾကာက္ၿပီး တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳသူေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။

ဒီ ရင္ထိုးတံဆိပ္ေလးကို မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း ၾကြားလိုတဲ့ အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔
တပ္ဆင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္
တစ္ခုက ေဖာ္ျပလိုက္ျပန္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးကေတာ့ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို
စတင္အားျဖည့္ရာမွာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ အားျဖည့္ေပးႏိုင္မယ့္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အလုပ္
လုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြကို ဆက္လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမယ္ လို႔ ထပ္မံကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။

အာေဘးဟာ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာ ေဟာေျပာရာမွာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီး ထိပ္တန္းအရာရွိဦးေရ
ပိုမိုထားရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ကို တိုက္
တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။

လစာနည္းတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြမွာ၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ မ်ားေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတြင္းစာရင္းဝင္
ကုမၸဏီေပါင္း ၃,၆ဝဝ မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ထိပ္တန္းအရာရွိဦးေရဟာ ေျပာပေလာက္ေအာင္
မရွိေသးပါဘူး။

World Economic Forum က ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္တဲ့ ''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ က်ား/ မ ကြာဟခ်က္
အၫႊန္းကိန္း''အရ ၁၄၅ ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္ဟာ ၁ဝ၁ ေနရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ Suriname ႏိုင္ငံနဲ႔ 
Azerbaijan ႏိုင္ငံတို႔ေအာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ 

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း