ကမၻာ့စစ္တပ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာအေနအထား

ဂ်ီဘူတီရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ပင္လယ္ရပ္ျခား ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္း။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအဂ်ီဘူတီရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ပင္လယ္ရပ္ျခား ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္း။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

အတရာ  (ဂ်ီဘူတီ) - အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ ျပင္သစ္
စစ္သေဘၤာ တစ္စင္းသည္ အာဖရိကႏွင့္ အာေရဗီးယား ကြၽန္းဆြယ္ၾကားရွိ ေနေရာင္တြင္
တလက္လက္ ေတာက္ပေနေသာ ေရျပင္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာ မႈက ကမၻာ့စစ္တပ္
မ်ားအတြက္ ဂ်ီဘူတီ၏ တိုးပြားလာေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အခန္း က႑ကို အေလးထား
ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

အာဖရိကဦးခ်ဳိေဒသ ႏိုင္ငံငယ္ကေလး၏ ပူျပင္းလွေသာ ေနေရာင္ေအာက္ရွိ ေက်ာက္ေဆာင္
ေက်ာက္တန္းမ်ားထူထပ္ လွေသာ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ျပင္သစ္စစ္သည္ ၅ဝဝ ခန္႔သည္ အေမရိကန္
ကမ္းတက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၅ဝ တို႔ႏွင့္အတူ အတရာၿမိဳ႕အနီး ခ်ီတက္လ်က္ရွိၾကသည္။

မဟာမိတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံက တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈက ဆိုမာလီႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနၿပီး
ယီမင္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိေသာ ျပင္သစ္ ကိုလိုနီေဟာင္း ႏိုင္ငံငယ္၏ တိုးပြားလာ
ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာစိတ္ဝင္စားမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူဦးေရ ရွစ္သိန္းပတ္ဝန္းက်င္သာ ေနထိုင္ေသာ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ
အေတာ္မ်ားမ်ား၏ စစ္အေျခခံစခန္းမ်ားျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။

ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အသြား အလာအမ်ားဆံုးေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ
လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေပၚတြင္ရွိသည့္ ပင္လယ္နီႏွင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းဝင္ေပါက္ တြင္ အေစာင့္
သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

''ဒီကေန႔ ဆိုလွ်င္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ တပ္ဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားက ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံမွာ
တပ္ခ်ထားဖို႔လိုလားေနၾက တာဟာ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္၊ အခုဆိုရင္
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ အီတလီေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေတြပါ ေရာက္ေနၿပီ။ မၾကာခင္ကာလမွာ ေဆာ္ဒီေတြ
ေရာက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္ ''ဟု ဂ်ီဘူတီရွိ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖိလစ္
မြန္တိုရွီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေလးလေက်ာ္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္
တပ္ခ်ႏိုင္သည့္ ေရတပ္ေထာက္ပံ့ေရး အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးရန္
ဂ်ီဘူတီႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသႀကီးအတြင္း
ယင္းႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ကာကြယ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခစိုက္စခန္း
သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ပထမဆံုးေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ အျမဲတမ္းတပ္စြဲထားမႈ ျဖစ္လာလိမ့္
မည္ဟု ဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဌာနခ်ဳပ္

ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္ခုတည္းေသာ အျမဲတမ္း
စစ္အေျခစိုက္စခန္းျဖစ္သည့္ ကင့္လီမြန္နီယာ (Camp Lemonnier) ရွိရာ ေဒသျဖစ္သည္။
ထိုစစ္အေျခစိုက္ စခန္းကို အေမရိကန္တပ္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စစ္ဆင္ေရး၊ ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဆင္ေရး မ်ားအတြက္သာမက အာေရဗီး
ယားကြၽန္း ဆြယ္ရွိ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕ (AQAP) ႏွင့္ ဆိုမာလီရွိ အစၥလမၼစ္ဝါဒီ ရွီဘက္တို႔ကို
တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳ သည္။

ယင္းစစ္အခန္းအတြက္ အေမရိကန္က ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ
(ယူ႐ို ၅၃ သန္း) ေပးရသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ
တစ္ဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္ ဗိုလ္မွဴး ေပါလ္အယ္လ္ ကရြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ီဘူတီတြင္
ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို
ၿဖိဳခြင္းတိုက္ခိုက္ေရးအပါအဝင္ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ လံုျခံဳေရး
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

''ျပင္သစ္နဲ႔ အေမရိကန္စစ္တပ္ၾကားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းပကားဟာ
အခုအခ်ိန္ေလာက္ အေရးႀကီးတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး''ဟု ကရြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပႏွင့္
အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေရတပ္မ်ားကလည္း ဂ်ီဘူတီဆိပ္ကမ္းကို အိမ္နီးခ်င္း ဆိုမာလီႏိုင္ငံမွ
ပင္လယ္ ဓားျပမ်ား တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အေျခခံစခန္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳၾက
သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ေရတပ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆိုမာလီ
ပင္လယ္ဓားျပတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုမာလီ
ပင္လယ္ဓားျပတိုက္မႈ ၁၇၆ မႈရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္မႈမွ် မရွိေတာ့ေၾကာင္း
ဥေရာပသမဂၢေရတပ္မ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

ဂ်ီဘူတီမွ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႕ကိုျဖတ္၍ ကီလိုမီတာ ၃ဝ (မိုင္ ၂ဝ) မွ်သာကြာေဝး ေသာေနရာတြင္
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံ ယီမင္ႏိုင္ငံရွိသည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ အီရန္က ေထာက္ခံအားေပးထားေသာ
ရွီးယား မြတ္စလင္ ဟူသီသူပုန္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ က အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္
သည့္ မဟာမိတ္မ်ားက ေလေၾကာင္းက ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးေနေသာ ယီမင္အစိုးရ တို႔ ျပည္တြင္း
စစ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သည္ ဂ်ီဘူတီတြင္ ယင္း၏ ေရတပ္စခန္းသစ္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ကုန္းပိတ္ႏိုင္ငံ
အီသီယိုးပီးယား၏ အဓိက ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အပါအဝင္ ဂ်ီဘူတီ၏
အေျခခံအေဆာက္ အအံု လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

''တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရတပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္ေတြ ရွိေနတာဟာ အလြန္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့
ေဒသႀကီးအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕
သေဘာထားရပ္တည္မႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
မာမြတ္ အလီ ယူဆြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တင္စိန္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း