မားကို႔စ္ကို သူရဲေကာင္းဗိမာန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္

မနီလာ - ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ ေဟာင္း ဖာဒီနန္ မားကို႔စ္ကို သူရဲေကာင္း ဗိမာန္တြင္
ျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး၏ 
အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး မားကို႔စ္ေခတ္က
ထိခိုက္နစ္နာခံခဲ့ရသူမ်ားက မားကို႔စ္၏ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္
သင္ပုန္းေခ်ျခင္းျဖစ္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရၿပီး
သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသူ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတးက ေမ ၂၃ ရက္တြင္
ေၾကညာခဲ့ရာ၌ မားကို႔စ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို မနီလာၿမိဳ႕ရွိ သူရဲေကာင္းမ်ား သုသာန္တြင္
ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ ဟုဆိုသည္။

ထိုသို႔ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္း မားကို႔စ္၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္
ေအာင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ျပန္လည္ဝင္လာရန္ ထင္ရွားသိသာေသာ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ျဖစ္သည္။

''သူ႔ကို ဤသုသာန္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအားလံုးကို ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ သလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တစ္ကမၻာလံုးကိုလည္း မွားယြင္းတဲ့ သတင္းေပးစကားသာ ရရွိေစပါလိမ့္မယ္''ဟု
မားကို႔စ္တပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈခံခဲ့ရသူ ဘိုနီဖာဆီယို
အီလာဂန္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မားကို႔စ္ မိသားစုမ်ား အာဏာျပန္လည္ ရရွိလာေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားေစရန္
ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အုပ္စုတစ္စုကို ဦးေဆာင္သည့္ အီလာဂန္က ေျပာၾကားရာတြင္
သူရဲေကာင္းဗိမာန္တြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း မားကို႔စ္ကို ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အႀကီးအက်ယ္
စိတ္ထိခိုက္စရာျဖစ္ၿပီး လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစ လိမ့္မည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရသူ ဒူတာေတးက ေမ ၂၃ ရက္၌ ေျပာၾကားရာတြင္
သူသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မွန္ေခါင္းတစ္ခု အတြင္းထည့္ထားေသာ မားကို႔စ္၏
႐ုပ္အေလာင္းကို ရယူလုိေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သေဘာထားကြဲေနမႈမ်ားကို ဆံုးခန္းတိုင္ရန္ အဆိုပါ ႐ုပ္အေလာင္းကို
သူရဲေကာင္း ဗိမာန္တြင္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္စိန္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း