ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က အခ်စ္စစ္တို႔မည္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနေၾကာင္းျပ

တိုက်ဳိ - အခ်စ္စစ္တို႔မည္သည္ အျမဲရွင္သန္ျခင္းမရွိဆိုသူမ်ားသည္ ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ 
ထ႐ူးေဒါႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။

အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ထ႐ူးေဒါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ စက္မႈခုနစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 
မထြက္ခြာမီ တစ္ေန႔တြင္ သူ၏ဇနီး ဆိုဖီ ဂရီဂိုရီ ထ႐ူးေဒါႏွင့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား
တစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သူ၏အလုပ္ႏွင့္ ဘဝရွင္သန္မႈမွ်တေစေရးအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေမ ၂၃ ရက္က ေရာက္ရွိလာေသာ ထ႐ူးေဒါ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေမ ၂၆ ရက္တြင္
က်င္းပမည့္ ခ်မ္းသာေသာ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပမီ ေမ ၂၅ ရက္တြင္
႐ိုင္ယိုကမ္ေခၚ ဂ်ပန္႐ိုးရာ တည္းခိုခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပရိသတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ထ႐ူးေဒါက သူတို႔
ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၤလာပြဲအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးကိုသာ
အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တင္စိန္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း