ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္မႈကို ဖီဆန္ကာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ သြားေရာက္ခဲ့

ဇြန္ ၁၁ ရက္က ဖေရးျပည္နယ္ ဝပ္ ဆာလာအင္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ ကရင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအက ဝင္ေရာက္ကေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီဇြန္ ၁၁ ရက္က ဖေရးျပည္နယ္ ဝပ္ ဆာလာအင္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ ကရင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအက ဝင္ေရာက္ကေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ဖေရး  (ထိုင္း) - ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္က ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္
တားဆီးမႈမ်ားကို အာခံကာ အျပံဳးပြင့္မ်ားျဖင့္ တန္ျပန္တိုက္ခုိက္ေရး ခရီးကို စတင္ကာ
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုင္းစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္မႈမလုပ္ရန္ ယင္လပ္ကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ယင္လပ္ခရီးစဥ္မွာ
အျပင္ပန္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ္ေည အေရအတြက္ ငါးသန္းျပည့္ေျမာက္သည့္
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ 'လြတ္ေျမာက္မႈ ေခါင္းေလာင္း'ကို တီးခဲ့ျခင္းမွသည္
ေဒသခံတို႔ေျပာေသာေဒသိယစကားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္အထိခရီးစဥ္အတြင္း ျပဳမူခဲ့ေသာ ၄င္း၏
အျပဳအမူတစ္ခုခ်င္းစီ၌ အဓိပၸာယ္မ်ား ပါရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္က
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဖေရးျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ရွင္နာဝပ္ထရာ
မိသားစုကိုေထာက္ခံသည့္ သေကၤတျဖစ္ေသာ အနီေရာင္တီရွပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ လူထုက
ယင္လပ္ကို ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

'အျပံဳးျဖင့္ရင္ဆိုင္မည္' ခရီးစဥ္အရ ဖေရးသို႔ေရာက္လာေသာ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ'အျပံဳးျဖင့္ရင္ဆိုင္မည္' ခရီးစဥ္အရ ဖေရးသို႔ေရာက္လာေသာ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ သႀကၤန္အေျမာက္ေဖာက္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုတတ္ေသာ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္
အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္လပ္၏ မ သဘာဝဆန္သည့္
အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားစုက ႏွစ္သက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္လပ္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက ၄င္းအား အနီေရာင္ႏွင္းဆီပန္းပြင့္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။

''သူက လွၿပီး စိတ္ထားလည္းေကာင္းတယ္။ သူ႔ကိုေတြ႕ခြင့္ရတဲ့အတြက္၊ ေပြ႕ဖက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္နဲ႔
ဓာတ္ပံုေတြအတူ တြဲ႐ိုက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္တာကို ကြၽန္မသေဘာက်တယ္'' ဟု အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ဆီရီပြန္
သမ္မာဝန္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၂ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္လပ္သည္
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္လည္း ငါးႏွစ္ၾကာ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။
၄င္းက ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ ဆန္စပါး အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပါ့ဆမႈစြဲခ်က္ျဖင့္
တရားစြဲဆိုခံထားရရာ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ က်ခံရႏိုင္သည္။

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုမဆို
စစ္အစိုးရသစ္က ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို လာမည့္
ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္လပ္ရီးစဥ္က ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသားမ်ားအတြက္ ဖီဆန္အာခံမႈ သတင္းစကားတစ္ရပ္ကို
သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္၄င္းက ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

''ဒီခရီးစဥ္က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ကြၽန္မကို ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔ ငါးႏွစ္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္မလုပ္တာေတြအားလံုးက
ကြၽန္မတတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ျပည္သူလူထုကို အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ပါပဲ။ အခုခရီးစဥ္ကလည္း
ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ခရီးသြားလာမႈက႑ကိုျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း