'အေမရိကန္ရာစု' မွ 'အာရွရာစု' ျဖစ္လာရန္ ကမၻာ့ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားက တြန္းအားေပးေန

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕ ေနစြမ္းအင္ဖမ္း ဆိုလာျပားမ်ားကို ေမ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕ ေနစြမ္းအင္ဖမ္း ဆိုလာျပားမ်ားကို ေမ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

နယူးေဒလီ - ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢမွထြက္ရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခား
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရးမေျပလည္မႈ တအံု႔ေႏြးေႏြးျဖစ္လ်က္ရွိျခင္း စီးပြားေရး
အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ''အာရွ ရာစု'' အျမန္ဆံုး
ထြန္းကားလာေရး အားေပးသည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံသားမ်ား သံုးဘီလ်ံ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး
ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) အျပင္ အျခားေသာအင္အားႀကီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
ကုလသမဂၢ၊ ေနတိုး၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (အိုင္အမ္အက္ဖ္) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔က
ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ ေခတ္ကာလကအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ အဓိကထား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) အေျခအေနမ်ား၏
႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္တံု႔ဆိုင္းေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္း
အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွာ ၄င္းတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အာရွႏိုင္ငံမ်ား
ခံစားလာခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

''အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစၿပီး လံုျခံဳမႈျဖစ္ေစတဲ့ စနစ္ေဟာင္းဟာ
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ေနပါၿပီ'' ဟု မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ  Gateway House 
အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ သံအမတ္ေဟာင္း နီလမ္ ဒီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဥေရာပသမဂၢကခြဲထြက္ဖို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဆႏၵမဲေပးဆံုးျဖတ္လိုက္တာဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အင္အားႀကီးအေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို အကာအကြယ္ျဖစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း
အေဟာင္းေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ဥေရာပသမဂၢမွၿဗိတိန္ခြဲထြက္မႈ (Brexit) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္
အေရးမ်ားႏွင့္ ဥေရာပအက်ပ္အတည္းတို႔ေၾကာင့္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေနသည့္ အျခားေသာ
ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း သမဂၢမွ ခြဲထြက္သြားႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ စေကာ့တလန္ကလည္း ၿဗိတိန္မွ ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပလာႏိုင္သည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒါသအမ်က္
ထြက္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည့္႐ုရွားႏိုင္ငံက
ၿဗိတိန္၏ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

''ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ ရာစု'' (၁၈၁၅-၁၉၁၄) ဟု အမည္တြင္သည့္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအုပ္စိုးေသာ
ေခတ္ကာလေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပြားေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ''အေမရိကန္ ရာစု'' စတင္ခဲ့သည့္
အခ်ိန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး
အိႏိၵယႏိုင္ငံကလည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ ဒုတိယစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာကာ
ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေက်ာ္တက္ရန္
ရည္ရြယ္ထားသည့္အေလ်ာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကလည္း ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ
အသိပ္သည္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အိုင္အမ္အက္ဖ္က တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ (Renminbi) ကို အရန္ေငြ (ကမၻာ့ အဓိကေငြေၾကးတစ္ရပ္)
အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အဓိက
ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ေပါင္၊ ေဒၚလာ၊ ယူ႐ိုႏွင့္ ယန္းေငြတို႔ထဲတြင္
တ႐ုတ္ယြမ္ေငြလည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိရာ ''အိႏိၵယနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
အၾကားမွာ ဆက္ဆံေရး မေက်လည္မႈေတြ အတန္အသင့္ရွိေနတယ္။ အဲဒီလိုတင္းမာမႈေတြ
ေျပလည္မႈ မရမခ်င္း 'အာရွရာစု' ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ဆိုတာ ခက္ပါလိမ့္မယ္'' ဟု
အိႏိၵယလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ C. Uday Bhaskar က ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Brexit ဂယက္က အတၱလႏိၲတ္သမုဒၵရာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို
ထိခိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟုဇူလိုင္ ၈ ရက္က က်င္းပေသာ ေနတိုးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္
သမၼတ အိုဘားမားက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း