အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အညစ္အေၾကး စြန္႔သူမ်ားဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္၍ အသံုးျပဳတတ္ရန္ ပညာေပးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္၍ အသံုးျပဳတတ္ရန္ ပညာေပးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

နယူးေဒလီ - အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ ပိုင္းျပည္နယ္ ရာဂ်က္စ္သန္တြင္ စီမံခ်က္ အသစ္ခ်မွတ္ၿပီး
လူျမင္ကြင္းတြင္ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္စြန္႔သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဗံုမ်ား၊ ၀ီစီမ်ား ကိုင္ေဆာင္
ထားသည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔
ထုတ္ သတင္း တစ္ရပ္က ဆိုသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ားျပည္သူသံုး အိမ္သာေတြ ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုလည္း
အဲဒီမွာပဲ အသံုး ျပဳၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာပါ"ဟု ရာဂ်က္စ္ သန္ ျပည္နယ္၏ ဂ်ဟန္း ဂ်ဟူႏူးခ႐ိုင္
ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ရမ္မနီ၀ါ့စ္ဂ်က္ က အိႏၵိယတိုင္း(မ္) သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။

"လူျမင္ကြင္းမွာ က်င္ငယ္စြန္႔တဲ့ အေလ့အထကို ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတာ သတိေပးခ်င္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို လုပ္တဲ့သူေတြ႕ရင္ ဗံုတီး၊ ၀ီစီမႈတ္ၿပီး သတိေပးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးရလာတာ
ပါ"ဟု ရမ္မနီ၀ါ့စ္ဂ်က္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ေနသူမ်ား ကို ေတြ႕ရွိပါက လုပ္အားခ သိပ္မ်ားမ်ား မရသည့္ ေစ
တနာရွင္မ်ားက ၎တို႔ ေနာက္မွ ဆူညံသံမ်ားေပးၿပီး တားျမစ္ မည္ျဖစ္သည္ဟု တိုင္း(မ္)
သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ လူမိခံရသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ၏ နာမည္မ်ားကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ရြတ္ဆုိၿပီး ၀န္ခံရမည္
ျဖစ္သည္။ အကာအရံမရွိသည့္ ေနရာတြင္ က်င္ႀကီးစြန္႔ျခင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ား
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္မႈရွိျခင္း၊ အမ်ဳိး သမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိ
ပါးေႏွာင့္ယွက္ ရာေရာက္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံ မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္ လူေနမႈဘ၀မ်ား ၾကားတြင္
ျပႆနာရွိေသာ ဆိုးရြားသည့္ လူမႈေရး ျပႆနာျဖစ္သည္။

အိႏၵိယရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎ တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိန္းၿပီး ေန႔ခင္း အခ်ိန္ လဟာျပင္တြင္
ေနာက္ေဖး သြားေလ့မရွိေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ နံနက္ အ႐ုဏ္က်င္းခ်ိန္မတိုင္မီ သြားရ သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မေမွာင္
ခင္အခ်ိန္ ထိ နာရီမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။

ယခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ အကာအရံ မရွိသည့္ေနရာမ်ား၌ ေနာက္ေဖးသြား သူသည္ တစ္ကမၻာ
လံုး အတိုင္းအတာ အရ အိႏၵိယတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိသည့္အတြက္ အရွက္ရစရာကိစၥ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေက်းလက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီး ဂ်ိဳင္ရမ္ရာမက္ရွ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း