(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီညီလာခံႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားေပၚလာ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ဆက္ခံဖြယ္ရွိသူ လီကီက်န္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ဆက္ခံဖြယ္ရွိသူ လီကီက်န္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလင့္ကစား ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက စီး
ပြားေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံကို ဆုပ္ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်ိန္ မွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္
သစ္ မ်ားကို တင္ေျမႇာက္ရန္ ေမာ္စီတုန္း၏ အေမြဆက္ခံသူမ်ားသည္ ယခုသီတင္း ပတ္အ
တြင္းမွာပင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္မွ ကမၻာ့ ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္
အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ စစ္အင္အားပါ ႀကီးထြားလာသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ကို
ဒုတိယ သမၼတျဖစ္သူ ရွီက်င္ပင္းက လဲႊေျပာင္း ရယူသြားဖြယ္ရွိသည္။

ေပက်င္းၿမိဳ႕၏ တီအန္းမင္ ရင္ျပင္ရွိ ျပည္သူ႔မဟာခန္းမႀကီး၌ ႏိုင္၀င္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔တြင္
စတင္က်င္းပမည့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၌ အသက္ ၅၉ ႏွစ္ အရြယ္ ရွီသည္ အဖဲြ႕၀င္ ၈၂
သန္း ရွိေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ သမၼတဟူက်င္ ေထာင္
၏ ရာထူးကို ဆက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ရွီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဟူ၏ ေနာက္မွဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ကာ အာဏာအႀကီး
ဆံုးပါတီ ႀကီးကို ဦးေဆာင္သြားမည့္ ၎၏ရာထူး ခန္႔အပ္မႈသည္ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္
ငံႀကီး၏ သမၼတရာထူးကိုပါရရွိ ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေမာ္စီတုန္းအေမြခံ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ရွီသည္ ဓနႂကြယ္၀သည့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ကာ ဆီးရီးယားမွအစ အီရန္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေရးရာမ်ားတြင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္သြားလိုသည့္ အေမြဆက္ခံသူ လည္းျဖစ္
သည္။

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည့္ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္သူ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္တို
႔သည္ လူ ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္သြားဖြယ္ရွိသည္။

ယင္းမွ ပါတီ ၏ လက္ေရြးစင္ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို ၂၅ ဦးကို အဆင့္အလိုက္ေရြးခ်ယ္ကာ ေပၚလစ္
ဗ်ဴ႐ိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာ၀န္ယူ သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
၀မ္က်ားေပါင္၏ ေနရာတြင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ လီကီက်န္းကို ေရြးခ်ယ္သြား
ဖြယ္ရွိသည္။

ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ ေနတတ္ေသာ္လည္း ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းရွိေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ဦး
ျဖစ္သူ လက္ရွိဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီသည္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္းကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၌
၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရာထူးကို ခန္႔အပ္ခံရဖြယ္ရွိကာ မတ္လတြင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀မ္က်ားေပါင္၏ ရာထူးကို
တရား၀င္ဆက္ခံရဖြယ္ရွိသည္။

အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္လီသည္ ေဖာ္ေရြ သည့္ အမူအရာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္
ကာ အဂၤလိပ္စကားကြ်မ္းက်င္ စြာေျပာဆိုႏိုင္သည္။

သူသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သူလည္း ျဖစ္
သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သမၼတရာထူး ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ အနားယူ ေတာ့မည့္ ဟူ
က်င္ေထာင္၏ လက္ထက္ ၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးထြားလာကာ ၂၀၁၀
ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ကမၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီး ဆံုးႏိုင္ငံ
အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ လြဲေျပာင္းရယူဖြယ္ရွိသည့္ ရွီက်င္ပင္း။ ဓာတ္ပံု- ေအအက္ဖ္ပီေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ လြဲေျပာင္းရယူဖြယ္ရွိသည့္ ရွီက်င္ပင္း။ ဓာတ္ပံု- ေအအက္ဖ္ပီ

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း