ႏိုင္ငံေရးႏွိပ္ကြပ္မႈခံခဲ့ရဟု သမၼတေဟာင္း အာ႐ိုယိုဆို

ဇူလိုင္၂၅ ရက္က မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ဂလိုရီယာအာ႐ိုယို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဇူလိုင္၂၅ ရက္က မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ဂလိုရီယာအာ႐ိုယို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

တရား႐ံုးက အာ႐ိုယို၏ သမၼတသက္တမ္း ၂ဝဝ၁ မွ ၂ဝ၁ဝ အတြင္း ပရဟိတ ရန္ပံုေငြ
ပီဆို ၃၆၆ သန္း (ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔) အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ
စြဲခ်က္သည္ သက္ေသမခိုင္လံုဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ...

မနီလာ - ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း ဂလိုရီယာအာ႐ိုယိုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ငါးႏွစ္နီးပါး
ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရကာ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွိပ္ကြပ္မႈကို
ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

အာ႐ိုယိုက ၄င္းထိန္းသိမ္းခံရျခင္းသည္ 'မတရား' ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ စစ္ေဆး႐ံုမွ
ဆင္းလာအၿပီး ပထမဆံုး လူသိထင္ရွား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သလို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္
'ေအဘီအက္စ္ စီဘီအင္န္' ႐ုပ္သံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း အဆိုပါ မွတ္ခ်က္ကို
ေျပာခဲ့သည္။

တရား႐ံုးက အာ႐ိုယို၏ သမၼတသက္တမ္း ၂ဝဝ၁ မွ ၂ဝ၁ဝ အတြင္း ပရဟိတရန္ပံုေငြပီဆို
၃၆၆ သန္း (ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔)အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္သည္
သက္ေသမခိုင္လံုဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အာ႐ိုယို။ဖိလစ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အာ႐ိုယို။

''ႏိုင္ငံေရးအာဏာသံုးၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ႏွိပ္ကြပ္တတ္တဲ့ ဒီလိုကိစၥေတြအားလံုး
ရပ္ရပါမယ္။ ကြၽန္မက ေနာက္ဆံုးသားေကာင္ ျဖစ္ေစရမယ္'' ဟု ၄င္းက အင္တာဗ်ဴးတြင္ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္ ၄င္းက ''ကြၽန္မအတြက္ အဆိုးဆံုး ရန္သူေတြကိုေတာင္ ကြၽန္မလိုအျဖစ္မ်ဳိး
မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး'' ဟု ဆက္ေျပာသည္။ အာ႐ိုယိုသည္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ယခုႏွစ္ေမလ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာႏွင့္ကပ္လ်က္ ေျမာက္ဘက္ရွိ
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္မႈနယ္ေျမအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကို တတိယအႀကိမ္ ရရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ တြင္ ဘင္နစ္ႏိုအကြီႏို သမၼတရာထူးဆက္ခံသည့္အခါ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
စီမံခ်က္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွားနမူနာတစ္ခုျပသရန္ သမၼတေဟာင္းကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ဲၿပီး
၂ဝ၁၂ တြင္ သက္ေသအားနည္းသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အာမခံႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ရာ
လက္ရွိသမၼတ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတးက လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အကြီႏိုက အာ႐ိုယိုသည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြကို အလြဲသံုးစားလုပ္သျဖင့္ ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္
က်ခံသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးကာ ဒူတာေတး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အင္တာဗ်ဴးတြင္ အာ႐ိုယိုက ''ႏိုင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္ အေရးယူမခံရသင့္ဘူးလို႔
ကြၽန္မေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရးယူတဲ့ေနရာမွာ တရားနည္းလမ္းက်ၿပီး မွ်မွ်တတ
ရွိသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္မဆိုလိုတာပါ'' ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ေရာက္ကာ ေက်ာ႐ိုးေရာဂါတစ္ခုေၾကာင့္လည္ပင္းတြင္
ေဆးေကာ္လာ ဝတ္ဆင္ရင္း ဒူတာေတး၏မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ေနေသာအာ႐ိုယိုကို ေတြ႕ရၿပီး
၄င္းက ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေဆးကုသရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

အာ႐ိုယိုသည္ ၄င္း၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ားစြာႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ပထမဆံုး အဖမ္းခံရသည္မွာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က မဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ မဲလိမ္ခဲ့သည္ဟူေသာစြဲခ်က္ျဖစ္ၿပီး
လပိုင္းအၾကာတြင္ ယခုလြတ္ခဲ့ေသာ ရန္ပံုေငြလိမ္လည္မႈႏွင့္ ထပ္မံတရားစြဲခံရျပန္သည္။
ပထမအမႈကို အာမခံျဖင့္ လြတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယအမႈေၾကာင့္ ၄င္းကိုထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး
က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ စစ္ေဆး႐ံုတြင္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အာ႐ိုယို၏ဖခင္ ဒီယိုစဒက္ဆို မက္ဂါပါဂယ္လ္သည္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတေဟာင္း
တစ္ဦးျဖစ္ရာ ဖခင္ျဖစ္သူသည္လည္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ မတရားသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အာ႐ိုယိုကို
အမႈတစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံစြဲခ်က္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း