လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အားေပးဖြယ္ရွိသည့္ မေလးရွားအစိုးရ၏ လံုျခံဳေရးဥပေဒသစ္ စတင္အသက္ဝင္

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က စစ္ျပန္မ်ားေန႔သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က စစ္ျပန္မ်ားေန႔သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဒီမိုကေရစီကိုၿခိမ္းေျခာက္မည့္ ဥပေဒဟုဆိုကာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကလည္း
ထိုဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္

ကြာလာလမ္ပူ - မေလးရွားအစိုးရကို အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အထူးအာဏာပါဝါမ်ား
အပ္ႏွင္းေပးမည္ျဖစ္ေသာ မေလးရွားလံုၿခံဳေရးဥပေဒသစ္တစ္ရပ္မွာ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က
စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ရာ ေဝဖန္သူမ်ားက ယင္းဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီကိုၿခိမ္းေျခာက္မည့္
ဥပေဒဟုဆိုကာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကလည္း ထိုဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအက္ဥပေဒကို ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကပါလီမန္၌
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ အစိုးရသည္ လံုၿခံဳေရးအရ အထူးစိုးရိမ္ရသည္ဟု
သတ္မွတ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ပံုစံႏွင့္ အလားသဏၭာန္ အလြန္တူေသာ
အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ရန္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း နာဂ်စ္ကို ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္သည္ အဆိုပါ ဥပေဒကို
မ်ားျပားလွသည့္ ေငြေၾကးကိစၥရပ္ႏွင့္ မေကာင္းသတင္းထြက္ေနေသာ ၄င္းကို ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ရန္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ႏွိမ္နင္းမည့္ လက္နက္သဖြယ္သံုးရန္
ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္အာဏာတည္ခဲ့သည့္ အဆိုပါဥပေဒသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္အျပင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း
ရွာေဖြခြင့္၊ သိမ္းဆည္းခြင့္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခြင့္အာဏာမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

''ဒီဥပေဒက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အားေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါတယ္'' ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရး႐ံုး၏ေခတၱအႀကီးအကဲ ေလာရင့္ မီလန္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္၌
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ စုေဝးမႈတို႔တြင္
ယင္းဥပေဒကို သံုးကာမေတာ္မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္သည္ဟု
ဆိုသည္။

''ဒီဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔အတြက္
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေလးရွားအစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္'' ဟု မီလန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နာဂ်စ္ တည္ေထာင္ထားၿပီး ၄င္း ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေနသည့္ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 
 ထံမွ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ခိုးယူခံရသည့္ကိစၥ မေကာင္းသတင္းထြက္ခဲ့ရာ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က အာဏာပိုင္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

နာဂ်စ္က ၄င္း၏ အာဏာရပါတီအတြင္း ေဝဖန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ျဖင့္
ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ကုစားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားမွာမူ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ၁ၾီႀ က ခိုးယူထားေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည္
ဆိုေသာ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တန္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူေရးကို အေမရိကန္
တရားေရးဌာနက လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
နာဂ်စ္ႏွင့္ 1MDB တို႔ကမူ အမွားအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၾကသည္။ 

- ေအအက္္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း