မဲေခါင္ျမစ္ ပ်က္စီးေစသည့္ လာအို သဲထုတ္လုပ္ငန္း

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ေမ ၃၁ ရက္က ေသာင္တူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သဲမ်ားတူးယူေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီမဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ေမ ၃၁ ရက္က ေသာင္တူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သဲမ်ားတူးယူေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဗီယင္က်န္း - လာအိုႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယင္ က်န္းတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္သည့္
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အရွိန္ ေကာင္းေန၍ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္
သဲမ်ားကို လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ မဲေခါင္ျမစ္ (ႏိုင္ငံအတြင္း
က်ေရာက္သည့္အပိုင္း) ထဲမွ သဲမ်ားကို အေတာမသတ္ တူးေဖာ္စုပ္ယူကာ ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္
သယ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းျပင္မွ သဲမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ယူေနျခင္းသည္ ႏြမ္းပါးေသာ လာအို ႏိုင္ငံတြင္
သန္းခ်ီရွိေနသည့္ တံငါသည္မ်ား ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အသက္သခင္ ျမစ္ တစ္စင္းကို
ဖ်က္ဆီးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

''အခုေတာ့ ကြၽန္မတို႔စိုက္ခင္းေတြအတြက္ ေရရဖို႔ခက္သြားပါၿပီ''ဟု ကေလး ႏွစ္ေယာက္မိခင္
ဒိန္းေဆးဂမ္ (၃၆ ႏွစ္) က ရႊံ႕ဖံုးေနေသာ ျမစ္ကမ္းေပၚမွ လွမ္း၍ ေျပာသည္။ ယခင္က
ေျပျပစ္ခဲ့ေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာကမ္းမွာ မတ္ေစာက္ေသာ ကမ္းပါးယံမ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားပံုကိုလည္း ၄င္းကေျပာျပသည္။

သူ႔အနီးဝန္းက်င္တြင္ သဲစုပ္စက္မ်ားႏွင့္ သဲမႈတ္ပိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ဤ သဲစုပ္ စက္မ်ားျဖင့္
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မဲေခါင္ျမစ္ၾကမ္းျပင္တစ္ေၾကာတြင္ လေပၚက ခ်ဳိင့္ခြက္ႀကီး မ်ားသဏၭာန္ က်င္းႀကီးမ်ား
ျဖစ္က်န္လာသည့္ တိုင္ သဲမ်ားကို တစ္မႈန္မွ်မက်န္ေအာင္ သဲသဲမဲမဲ စုပ္ယူေနၾကသည္။

ဤအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တ႐ုတ္စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားက
မတရား လုယက္ေနၾကသည့္ ပံုမွန္အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အေရာင္မလက္ေသာ္ လည္း အလြန္အမင္းအသံုးဝင္ေသာ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္ 'သဲ' သည္ ဘိလပ္ေျမေဖာ္စပ္ ရာတြင္ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္ေနသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း တြင္လည္း သဲ၏ ပံ့ပိုးမႈ မ်ားစြာပါဝင္ေနသည္။

သဲအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားစာရင္းဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ တစ္ဝန္းက
ထြက္သည့္ သဲပမာဏ၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက
ေလးႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳသည့္ သဲပမာဏသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂ဝ ရာစုႏွစ္
ကာလအတြင္း အသံုးျပဳသည့္ သဲပမာဏထက္ပင္ ပိုမ်ားေနသည္။

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ မဲေခါင္ျမစ္ထဲမွ သဲမ်ား ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တူးေဖာ္
ဆယ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ခ်ိန္မွစ၍
ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံခ်က္အသစ္မ်ားကို တဖြဲဖြဲ ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစီမံခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည္။

လာအိုႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ေနသည့္ အေလ်ာက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း လာအိုႏိုင္ငံ၏ သစ္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ
အရင္းအျမစ္ ထုတ္လုပ္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

သယံဇာတရင္းျမစ္ တူးေဖာ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ လူသိပိုနည္းေနေသးသည့္ သဲတူးေဖာ္မႈ
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ေသာ လာအိုျပည္သူလူထု သန္း ၆ဝ ခန္႔ အားထားရာ
ျမစ္တစ္စင္း၏ သိမ္ေမြ႕သည့္ ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက
သတိေပးသည္။

ကီလိုမီတာ ၄,၈ဝဝ ရွည္ေသာ မဲေခါင္ ျမစ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္
ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္းအထိ စီးဆင္းလ်က္ရွိရာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ငါးသယံဇာတ
ေရထုတစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ကမၻာ့ ျမစ္ႀကီး
တစ္စင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ကာကြယ္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF)
 က ဆိုသည္။

WWF၏ ေနာက္ဆံုးခန္႔မွန္းခ်က္အရ မဲေခါင္ျမစ္၏ ႏွစ္စဥ္ ႏုန္းေျမတိုက္စားမႈ ပံုမွန္ ပမာဏမွာ
တန္ခ်ိန္ ၂ဝ ဝန္းက်င္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တန္ခ်ိန္ ၄ဝ ဝန္းက်င္အထိ တိုက္စားလ်က္ရွိသည္။

ျမစ္ထဲမွ သဲတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း အမ်ားစုကို ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္
ေတြ႕ရေသာ္လည္း လာအိုတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္ သြက္လက္ေနသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိေသာ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားကို
အေျမာက္အျမား ထုတ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္။

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပို႔ခ်ထားသည့္ သဲပံုမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီမဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပို႔ခ်ထားသည့္ သဲပံုမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ သဘာဝရင္းျမစ္ မ်ားကို ထုတ္ယူေနၾကသည့္ အရွိန္အဟုန္မွာ
ေရရွည္ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေတာ့သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေန၍ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ေၾကပိုင္း
ပ်က္သုဥ္းမည့္ ေဘးဆိုးႀကီး မလြဲမေသြ က်ေရာက္ေတာ့မည္ဟု   WWF မွ Mare Goicchot က
ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ျမစ္တစ္စင္း၏ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္း သို႔ ဆားငန္ေရမဝင္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရ တိုးဝင္မႈကို
ကာကြယ္ရန္ ျမစ္ညာပိုင္းက သဲမ်ား ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသို႔ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စီးေမ်ာေရာက္
ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၄င္းကေျပာသည္။

မဲေခါင္ျမစ္၏ က်ယ္ေျပာေသာ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသ ပါဝင္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္
အဆိုးရြားဆံုး ဆားငန္ေရဝင္ေရာက္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္း မိုးေခါင္မႈျဖစ္စဥ္ က်ေရာက္၍ ဆားငန္ေရအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါး သက္သာခဲ့သည္။

သဲမ်ားစုပ္ယူမႈေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္၏ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလံုး အႏၲရာယ္ဆိုး
ၾကံဳရပံုကို လာအိုျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

မဲေခါင္ျမစ္မွ သဲမ်ား စုပ္ယူေနမႈကို တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းဥပေဒျဖင့္ မဟန္႔တားပါက
ျမစ္ႀကီးမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ိန္ေပး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းၾကရမည့္
'တိုက္စားမႈျဖစ္စဥ္'ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရေတာ့မည္ဟု ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ႀကိဳတင္သတိေပးထားသည္။

သဲကို အသံုးျပဳ၍ မကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ လူသားတို႔က
ခံယူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းက ျမစ္မ်ား သဲတရားလြန္တူးေဖာ္ဆယ္ယူျခင္း
ခံေနၾကရသည္ဟုလည္း Pascal Peduzzi က ေျပာသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း