အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားကိုၿပိဳင္မည့္ ဒံုးလက္နက္ တ႐ုတ္ထုတ္လုပ္

တ႐ုတ္ျပည္က ထုတ္လုပ္သည့္ ဒီအိပ္ခ်္ ၁ဝ ဒံုးက်ည္မ်ားကို စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအတ႐ုတ္ျပည္က ထုတ္လုပ္သည့္ ဒီအိပ္ခ်္ ၁ဝ ဒံုးက်ည္မ်ားကို စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကတို႔၏ အျမင့္ဆံုး
လက္နက္နည္းပညာမ်ားကို ေက်ာ္တက္ႏိုင္မည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ႐ုရွား၏ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ဒံုးက်ည္ Kalibr Cruise Missile ႏွင့္
အေမရိကန္ ေရတပ္၏ Block IV Tomahawks တို႔ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ ဒံုးမ်ား
ဖန္တီးႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဒံုးမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ အလိုေလ်ာက္စနစ္မ်ားႏွင့္ အသိဥာဏ္တုမ်ား
ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ဦးစီးမွဴးမ်ားက လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၍ ပစ္လႊတ္ထားစဥ္အတြင္းပင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထပ္တိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းသိပၸံႏွင့္ စက္မႈေကာ္ပိုေရးရွင္း၏
အေထြေထြဒီဇိုင္းဌာနဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာဝမ္ခ်န္းက်င္းက ျပည္တြင္းသတင္းစာ China Daily ကို
ေျပာသည္။

ဝမ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္အသစ္သည္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုသာမကဘဲ အထူးစနစ္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္၍ စစ္ေရး
တာဝန္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္းဆိုပါက သုေတသနစရိတ္၊ ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္း
စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကီးတန္း သုေတသနအရာရွိတစ္ဦးက
China Daily ကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ကတည္းကပင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီး
နည္းပညာျမင့္ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ဒံုးပ်ံမ်ားရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ အေမရိကန္ႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ႏိုင္မည့္
နည္းပညာတစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ကိစၥမွာ ထူးဆန္းသည္မဆိုႏိုင္ပါေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္
DF21D ၊ DF 26 ႏွင့္ DH10 တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ ဒံုးမ်ား ရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

DF26 ကဲ့သို႔ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္သို႔ပစ္လႊတ္သည့္ ဒံုးပ်ံမ်ားသည္သာ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးခံရသည္
မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္ လိုသလိုကိုင္တြယ္ႏုိင္ၿပီး
လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အဖ်က္စြမ္းအားျပင္း ဒံုးက်ည္မ်ား အသင့္ရွိေနေၾကာင္း စစ္ေရး
လက္နက္မ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ပီတာဆင္းဂါးက ေရးသားခဲ့သည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမျပင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားထက္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီး
အျမင့္ေပ ခပ္နိမ့္နိမ့္တြင္ သြားလာသည့္အတြက္ ေဝဟင္ ေရဒါမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ျခင္း
ပိုမိုေပါ့ပါးျခင္းႏွင့္ ေစ်းလည္း ပိုသက္သာျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေရးသားခဲ့သည္။

DH10 ကို ထုတ္လုပ္စဥ္အခါက အေမရိကန္၏ Tomahawk ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ထြက္ရွိလာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ဒံုးအမ်ဳိးအစားသည္
Tomahawk ကို အနည္းဆံုး တန္းတူယွဥ္ႏိုင္မည့္အျပင္ ထို႔ထက္ပင္သာလြန္ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ား ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္တဂြန္က
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စစ္စြမ္းအားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။
စစ္အင္အားတြင္ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ သူ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား
နည္းပညာကြာဟခ်က္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီျဖစ္ရာ အေမရိကန္သည္
စစ္ေအးကာလေနာက္ပိုင္း ၄င္း၏ရပ္တည္ခ်က္ ဆံုး႐ႈံးလုနီးပါး အေျခအေန ေရာက္ရွိေနသည္။

- ေအးရွားတိုင္းမ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း