ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ညီ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ယင္လပ္ေတာင္းဆို

 

ဘန္ေကာက္ - ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ထရာက လက္ရွိထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္
ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲျခင္းခံေနရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏
ညီျဖစ္သူကိုလည္း အမႈဖြင့္စံုစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားကာ
စစ္အစိုးရကို ထိုးႏွက္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ယင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထိုစဥ္က
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ခ်န္အိုခ်ာက ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာ
သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး ယင္းအႀကိမ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္
တစ္ခုအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၁၉၃၂ ေနာက္ပိုင္း ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယင္လပ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္အထိခ်ႏိုင္သည့္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စြဲဆိုမႈတစ္မႈႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၁,ဝဝဝ ေပးေဆာင္ရႏိုင္သည့္ျပည္သူပိုင္
ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈတစ္မႈ အပါအဝင္ စြဲခ်က္ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး
စြဲဆိုခံရသည့္ ႏွစ္မႈမွာကန္႔ကြက္မႈမ်ားစြာၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆန္စပါး အမေတာ္ေၾကး
တိုးျမႇင့္ခ်ထားမႈကိစၥကို ျမစ္ဖ်ားခံသည္။

''ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကြၽန္မကို သူအေရးယူထားတဲ့ အမႈေတြအားလံုးက ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ၿပီး
အႏိုင္က်င့္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ ကြၽန္မျဖစ္ရပ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထားခဲ့တဲ့ သေဘာထားနဲ႔
တရားမွ်တမႈလိုပဲ သူ႔ညီနဲ႔ သူ႔ဘက္ကရပ္တဲ့တျခားလူေတြကိုလည္း တရားမွ်တမႈနဲ႔ အကာအကြယ္
ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဥပေဒဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ရွိရမယ္။ ကြၽန္မတစ္ဖက္တည္းအတြက္ အသံုးျပဳရမွာမဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ယင္လပ္၏ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထိုေရးသားခ်က္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ညီ ထိုင္းတပ္မေတာ္မွ အထက္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ
ပရီခ်ာခ်န္အိုခ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလအတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းသတင္းဌာနမ်ားက ပရီခ်ာ၏ သားမ်ားသည္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည့္ စစ္တပ္ပိုင္ေဆာက္လုပ္ေရး
တင္ဒါမ်ားကိုဆက္တိုက္ေအာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပရီခ်ာကမူ အဆိုပါတင္ဒါမ်ားမွာ
လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း မွ်မွ်တတ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ညီျဖစ္သူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမွာ ယခုအႀကိမ္သည္
ပထမဆံုးအႀကိမ္မဟုတ္ေပ။ စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းက ပရီခ်ာသည္ သူ၏သားတစ္ဦးကို
စစ္တပ္ရွိ ေနရာေကာင္းတစ္ခုတြင္ ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းမွာစစ္တပ္
အသိုင္းအဝိုင္း၏ ထံုးစံျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။ တစ္ဖန္
ပြင့္လင္းျမင္သမႈကိုျပသေသာ စီမံခ်က္အျဖစ္စစ္တပ္က အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခိုင္းရာတြင္လည္း ပရီခ်ာခ်န္အိုခ်ာ၏ ဘဏ္စာရင္းတြင္
ေဒၚလာသန္း၁,၂ဝဝ ရွိေနခဲ့ၿပီး သူက ထိုေငြမ်ားမွာ စစ္တပ္ပိုင္ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ပရာယုသ္ခ်န္အိုခ်ာ က သူ၏ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး
အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားကို အျမစ္ကအစ တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ဟု
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေစကာမူေဝဖန္သူတို႔ကမူ ခ်န္အိုခ်ာအစိုးရ၏ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ရွင္နာဝပ္ထရာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္
ျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားမႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တိုက္ဖ်က္ျခင္းသာရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း