ေတာင္ကိုရီးယားအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေထာင္ခ်ီရွိေသာ ျပည္သူလူထုက ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေထာင္ခ်ီရွိေသာ ျပည္သူလူထုက ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ႀကီးထြားလာသည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ
ပတ္ဂြမ္ေဟးႏုတ္ထြက္ရန္ ေထာင္ခ်ီရွိေသာ လူအုပ္ ႀကီးက ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးေနာက္
ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက သမၼတ၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္ေဟာင္းႏွစ္ဦးကုိ
ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ပတ္ဂြမ္ေဟး၏ အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္း ခြ်ဲဆြန္ေဆး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္
အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ သမၼတသက္တမ္း မွတ္တမ္းအတြင္း သူ၏ ေထာက္ခံမႈပမာဏ
ငါးရာခိုင္ႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ နိမ့္က်ခဲ့သည္။

ခြ်ဲဆြန္ေဆးသည္ လိမ္လည္မႈႏွင့္ တရား၀င္ ရာထူးမရွိဘဲ အစိုးရအလုပ္ႏွင့္ မူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံအေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ေဟာင္း အန္ေဂ်ာင္ဘြန္ကို အာဏာ
အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ တရား၀င္
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု ယြန္ဟပ္သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခြ်ဲဆြန္ေဆး၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ထူေထာင္ထားသည့္
အျမတ္အစြန္းရရွိရန္ မရည္ရြယ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းႏွစ္ခုအား ဆမ္ေဆာင္းအပါအ၀င္
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လႉဒါန္း ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို
ေကာက္ခံေပးေနသူအျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည့္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ေဟာင္း
အန္ေဂ်ာင္ဘြန္မွာ သံသယရွိေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အႀကံ ေပးပုဂိၢဳလ္ရာထူးက ဖယ္ေပးၿပီးေနာက္
ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အန္ေဂ်ာင္ဘြန္က သမၼတကို
သင့္ေတာ္ေသာ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပ်က္ကြက္ သည့္အတြက္ တာ၀န္ယူ
လိမ့္မည္ဟု ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွက္ အခ်က္ အလက္ ေပါက္ၾကားမႈစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သမၼတ၏
ေနာက္ထပ္ လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဂ်ာင္ဟိုဆြန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေဂ်ာင္သည္ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ ေဟး၏ ညာလက္႐ုံးအျဖစ္
နာမည္ႀကီးၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ
သမၼတမိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ခြ်ဲဆြန္ေဆးအားေပးမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ပတ္ဂြမ္ေဟးသည္ အက်ပ္အတည္းၾကား တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျပန္လည္ရရွိရန္
၎၏ ဆယ္ႏူရီ ေရွး႐ုိးစြဲပါတီ ျပင္ပက ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အႀကီးတန္း အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္
အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အေရႊ႕အေျပာင္းျပန္လည္ျပဳလုပ္မႈက ျပည္သူလူထု၏ေဒါသ အနည္းငယ္
သက္သာေစခဲ့ေသာ္လည္း ႏို၀င္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေထာင္ခ်ီေသာ ဆႏၵျပသူမ်ား
သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟး ႏုတ္ထြက္ရန္ ဖေယာင္းတိုင္ မီးထြန္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါဆႏၵျပပြဲသည္ ယခင္ ပတ္ဂြမ္ေဟး ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ
ဦးေရ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္ အထက္ရွိၿပီး ဆႏၵျပသူဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟု
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္သူမ်ားက ဆႏၵျပသူဦးေရ ၂၀၀,၀၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဆိုင္ရာ
အရာရွိသစ္ ဟန္ဂြမ္အုတ္က ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲသည္ လက္ရွိအေျခအေန၏ ေလးနက္မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါလီမန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ
ပတ္ဂြမ္ေဟး၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ခန္႔အပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းရန္
ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ထိုေန႔နံနက္ပိုင္း အစည္းအေ၀းတြင္
ပတ္က အမတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေထာက္ခံသည့္ သူအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္
ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း