အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီ

ဖႏြမ္းပင္- အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီ ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ လူအေသ
အေပ်ာက္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မၿငိမ္သက္မႈ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အေလး
ထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စီစဥ္ထား ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဇုန္ ထူေထာင္ေရး
ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြး ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ထိုကုန္သြယ္မႈ ဇုန္တြင္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ဩစေၾတးလ်အပါအ၀င္
အျခား ေျခာက္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ရွိေသာ ေဒသတြင္းလူထုကို အကာအကြယ္ ေပးမည့္ အထင္ကရ
သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏
ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ ထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ အတြက္ အေမြပါပဲ"ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
အဲလ္ဘတ္ဒဲလ္ ႐ိုဆာရီယိုက လက္မွတ္ထိုးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာ
သည္။

အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တြင္ စင္ကာပူကိုယ္စားလွယ္ ပါေမာကၡ Chan Heng
Chee  က ေျပာၾကား ရာတြင္ "လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္က ဆိုရင္ အဖြဲ႕အတြင္း ဒီလိုသေဘာ
တူညီမႈဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး"ဟု ေျပာသည္။

အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ဗီယင္နာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား
အေပၚ ရည္ၫႊန္း၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အာဆီယံ
အတြက္ ဤေၾကညာခ်က္ စာတမ္းတြင္ လြတ္ေပါက္/ယိုေပါက္ မ်ားရွိေနသည္ဟု အခ်ဳိ႕က
ေ၀ဖန္ၾကသည္။

အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းတြင္ စုစုေပါင္း အပိုဒ္ခြဲ ၄၀ ပါရွိၿပီး ႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း