ေတာင္ကိုရီးယား ရပ္စ္ပ်ဴတင္၏သမီး ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဖမ္းခံရ

ေခ်ာင္ယူရာ ဖမ္းဆီးသည့္သတင္းကို ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က ဆိုးလ္ဘူတာ႐ံုတြင္ နားေထာင္ေနသူတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေခ်ာင္ယူရာ ဖမ္းဆီးသည့္သတင္းကို ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က ဆိုးလ္ဘူတာ႐ံုတြင္ နားေထာင္ေနသူတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္
အဓိကပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး ခြၽဲဆြန္ေဆး၏ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ လအေတာ္ၾကာ ပုန္းေရွာင္လ်က္
ရွိေသာ သမီးျဖစ္သူကို ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ
ေရွ႕ေနမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ရပ္စ္ပ်ဴတင္လို႔ အမည္ေပးခံထားရေသာ ခြၽဲဆြန္ေဆး၏ သမီးျဖစ္သူ
အသက္ ၂ဝ အရြယ္ရွိ ေခ်ာင္ယူရာသည္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္သည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု၌
ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဒိန္းမတ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေခ်ာင္ယူရာကို ဗီဇာသက္တမ္းလြန္ေနထိုင္မႈျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ညတြင္
ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သူ႔ကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဒိန္းမတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လူယံုတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခြၽဲဆြန္ေဆးသည္ သူႏွင့္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟး၏
ဆက္ဆံေရးကို အသံုးခ်ၿပီး ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီအပါအဝင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ ခြၽဲဆြန္ေဆး၏
အျမတ္အစြန္းရရွိရန္ မရည္ရြယ္ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇ဝ နီးပါး
လွဴဒါန္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၿပီး မိမိ ပုဂိၢဳလ္ေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု
စြပ္စြဲခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ခြၽဲဆြန္ေဆးသည္ သူ၏ သမီးျဖစ္သူကို အထက္တန္းလႊာမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ဆိုးလ
္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ သူ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေက်ာင္းက
ေခ်ာင္ကို ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ ထူးခြၽန္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ အျခား
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ စရိတ္ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္ဟု အစိုးရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးက
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အတြင္းေရးကိစၥ ဖြင့္ခ်ခ်က္က ပညာေရးအေပၚ အစြဲအလမ္းႀကီးေသာ
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေခ်ာင္အား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္
အြမ္ဟာ အမ်ဳိးသမီးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္
ေရွ႕ေနမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ခြၽဲသည္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုမၸဏီမ်ားထံက ေငြညႇစ္မႈႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား
ေရြးခ်ယ္မႈအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးရာတြင္ စြက္ဖက္ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရေသာ္လည္း သမၼတ
ပတ္ဂြမ္ေဟးက စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က ပတ္ဂြမ္ေဟးကို အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲခ်က္တင္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္
မဲေပးခဲ့ၿပီး သူ၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြမ္က်ဳိအန္း အား လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ၾသဟာ အမ်ဳိးသမီး တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းတို႔သည္
ေခ်ာင္ကို ဦးစားေပး ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက ဂ်ာမနီတြင္ေခ်ာင္၏ ျမင္းစီးသင္တန္းအတြက္ သြယ္ဝိုက္၍ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္း
အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္မႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ သမၼတ
ပတ္ဂြမ္ေဟး၏ စြဲခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ ပထမဆံုး ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
႐ုံးထိုင္ၾကားနာစစ္ေဆးရာသို႔ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး မတက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရက္သတၱပတ္တိုင္း လမ္းေပၚတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သည့္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးကို
စြဲခ်က္တင္သင့္မတင္သင့္ လႊတ္ေတာ္၏ မဲေပးမႈကို အဆိုပါ တရားသူႀကီးကိုးဦး တရား႐ုံးက
အတည္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းေရးဆြဲထားေသာ တရား႐ုံးၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း
သံုးခ်ိန္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္၏ ၾကားနာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ ကိုးမိနစ္သာ
ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပတ္သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းတရား႐ုံးက
ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

''အမႈကို အေကာင္းဆံုး တရားမွ်မွ်တတျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ျပန္လည္
သံုးသပ္သြားမည္''ဟု တရားသူႀကီး ပတ္ဟန္ခ်ဴက ေျပာသည္။

ပတ္ဂြမ္ေဟး တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္မႈရွိမရွိကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို
ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမႈကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း