ဗီယက္နမ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ခုနစ္ဦးကို အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး

ဟႏြိဳင္း - ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚေစခဲ့ေသာ တရားမဝင္ ေခ်းေငြမ်ားကို
အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈျဖင့္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္ ခုနစ္ဦးကို ဗီယက္နမ္ရဲကဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္၌
ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ဆိုသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္
ေနာက္ဆံုး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္ ညပိုင္းတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ သူမ်ားတြင္
Trust Bank ဘဏ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဟိုအမ္ဘမ္ တိုအန္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ေဟာင္း
ထရန္ဆြန္နမ္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ Tuoi Treသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၄င္းတို႔ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ကာလတြင္ အဆိုပါ ဘဏ္သည္ Trust Bank  ကို ေဒၚလာ ၂၁ သန္း
အ႐ံႈးေပၚေစခဲ့ေသာ ေခ်းေငြႏွစ္မ်ဳိးကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၄င္တို႔၏သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားၿပီး ေနာက္ ဘဏ္က ယင္း၏အမည္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္
ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္ (Vietnam Construction Bank)ဟု ေျပာင္းခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ႀကီးမား ေသာ လာဘ္စားမႈမ်ားၾကံဳခဲ့ရၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ အထိ
စံခ်ိန္တင္ရေလာက္ေအာင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္း ၃၆ ဦးကို လာဘ္ေပး လာဘ္ယူဂိုဏ္းႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္၍ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္ ၃ဝ ကို ဆိုင္းငံ့ကာလ
သံုးလျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသည္ ယမန္ႏွစ္က စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး
(ြီဏ) ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္
အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း