အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ေရျပႆနာ တင္းမာမႈျဖစ္

ဒူရွန္ေဘ (တာဂ်စ္ကစၥတန္)- အာရွ တိုက္အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု
ျပည္နယ္ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေရအရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ျပင္းထန္ေသာ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း၍မရသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ေတာင္ထူထပ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား တြင္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ တာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏွင့္ ကာဂ်စၥတန္
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကမၻာ့ အႀကီးမားဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုႏွစ္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္
စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္အားႀကီးမား ေသာ ၎တို႔၏ ျမစ္အေၾကေဒသရွိ အဖိုးတန္
ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈး မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည့္ ဥဇဘက္ကစၥ တန္ႏိုင္ငံအား ေဒါသ
ပြားေစခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း က ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းေဒသ
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္ႏိုင္ငံ မ်ားကိုပါ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဆိုဗီယက္
ယူနီယံ ၿပိဳကြဲစဥ္က စတင္ခဲ့သည့္ သယံဇာတမ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ
အတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းခဲ့သည္။

ဥဇဘက္သမၼတ အစၥလမ္ ကာရီ ေမာ့ဗ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ကာဇက္စတန္သို႔ အလည္
အပတ္ ေရာက္ရွိစဥ္က "ေရအရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀ ေရးဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈဟာ တင္းမာမႈမ်ားကို
အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ဆိုးရြားတဲ့ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားသာမက စစ္ပြဲႀကီးတစ္ခုထိ
ကူးစက္ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ပါတယ္"ဟု သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျပည္တြင္းစစ္မွ နာလန္ထဆဲျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ
ေဘးဒုကၡမ်ား ခံစားေနရေသာ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ဗတ္ရွ္ျမစ္အား ပိတ္ဆို႔၍
တည္ေဆာက္မည့္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ေခတ္ကေရးဆြဲခဲ့သည့္ ႐ိုဂန္ဆည္
စီမံကိန္းႀကီးကို ျပန္လည္အသက္သြင္း လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက အဆိုပါ
ဆည္သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဆည္ျဖစ္လာၿပီး ေပ ၁,၁၅၀ (၃၃၅ မီတာ) အျမင့္ ရွိမည္
ျဖစ္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း ကာဂ်စၥတန္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆိုဗီယက္ေခတ္က ၾကံဆခဲ့ေသာ
နာ႐ိုင္းျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ သည့္ ကမ္ဘာရာတာ (၁) ဆည္ကို တည္ေဆာက္လိုၿပီး အဆိုပါ
တမံသည္ ၿပီးစီး သည့္အခါ ေပ ၉၀၀ (၂၇၅ မီတာ) အျမင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ ကာဂ်စၥႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းကို ေမာ္စကို၏ ေထာက္ခံ
အားေပးမႈျပဳခဲ့ၿပီး အျငင္းပြား မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေနသည့္ ႐ိုဂန္ဆည္ တည္ေဆာက္မႈကိစၥ
အတြက္ကိုမူ အေတာ္ေတြးေတြးဆဆ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း