အင္ဒိုနီးရွား ပေယာဂဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး

 ပေယာဂဆရာ ကီရတ္ဆာ မန္ဂလာက ေဝဒနာရွင္တစ္ဦးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ကုသေနစဥ္။ပေယာဂဆရာ ကီရတ္ဆာ မန္ဂလာက ေဝဒနာရွင္တစ္ဦးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ကုသေနစဥ္။

ဂ်ကာတာ - အင္ဒိုနီးရွား ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆံုးေနသည့္ အဗၺဒူလ္ဂ်ဴႏိုင္ဒီသည္ ႀကီးမားေသာ
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္ဟု ေဟာေျပာခဲ့သည့္
ပေယာဂဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ လိမ္လည္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသူ သားေကာင္တစ္ဦး
ျဖစ္ခဲ့သည္။

ၾကံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သည့္ အဗၺဒူလ္ဂ်ဴႏိုင္ဒီသည္ ဝင္ေငြတိုးပြားလာမည့္
အာမခံခ်က္မ်ားျဖင့္ စြဲေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုပေယာဂဂိုဏ္းကို အင္ဒိုနီးရွားသံုးေငြ သန္း ၂ဝဝ
႐ူပီယာ (ေဒၚလာ ၁၅,ဝဝဝ) ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုေငြမွာ ဂိုဏ္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ ရပ္တန္႔သြားသည္။
အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဂ်ဴႏိုင္ဒီ၏ အေပါင္းအသင္းတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ
စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

''သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ေတြက အရမ္းစြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းတယ္၊ သူက ကြၽန္ေတာ့္ကို
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္ရင္ ႏိုင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေဟာခဲ့တယ္''ဟု အဆိုပါ အသက္ ၅ဝ ႏွစ္အရြယ္
ၾကံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူက ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို လိမ္လည္၍
စိတ္နယ္လြန္ယံုၾကည္မႈကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိသည့္ ပေယာဂဂိုဏ္းလုပ္ရပ္၏
ေနာက္ဆံုး ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး
ေနထိုင္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႐ုိးရာနတ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားကို
ယံုၾကည္ၾကသည့္ပေယာဂဂိုဏ္းမ်ား ရွိေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္
တစ္ခြင္တြင္ စိတ္နယ္လြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈသည္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကျဖစ္သည္။

ပေယာဂကုရာတြင္သံုးသည့္ မ်က္ႏွာဖံုး။ပေယာဂကုရာတြင္သံုးသည့္ မ်က္ႏွာဖံုး။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအထိ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေမွာ္အတတ္ဆံုး
ပေယာဂဆရာမ်ားထံ သြားေရာက္၍ မၾကာခဏ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကာလ၌ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ေမွာ္အတတ္ပညာ ယံုၾကည္မႈကို
ပေယာဂဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူသတ္မႈ၊ လိမ္လည္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ စသည့္
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ဴႏိုင္ဒီအပါအဝင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားကို ဂုိဏ္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စည္း႐ုံးခဲ့သည့္
ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ တက္ပရီဘာဒီက အင္ဒိုနီးရွားေတာ္ဝင္နာမည္ ဒီမတ္စ္ကန္ဂ်န္းအမည္ကို
ရယူထားၿပီး ယခုဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆံုးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ပရီဘာဒီက ဂိုဏ္းအယူဝါဒကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္
ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းမ်ားကစ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္
ရဲအရာရွိမ်ားအထိ ၾသဇာႀကီးမားေၾကာင္းသိရသည္။

သူသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အဓိကကြၽန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ဂ်ာဗားကြၽန္းရွိ ပ႐ုိဘိုလင္ဂိုၿမိဳ႕၌
ေနထိုင္ၿပီး သူ၏ ခမ္းနားထည္ဝါေသာေနအိမ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ သူ၏
ဂိုဏ္းဝင္မ်ားက ေနထိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပရီဘာဒီက လူမ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုၿပီး ၄င္းဂိုဏ္းကို
ဝင္ေရာက္ရန္ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ဂ်ဴႏိုင္ဒီ၏ အမႈတြင္ သူက ဂ်ာဗားကြၽန္းရွိ ေသးငယ္ေသာ
ခ႐ုိင္တစ္ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္
၄င္းက ကူညီေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ပိုက္ဆံမ်ား လိမ္လည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပရီဘာဒီက ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ကို ဝတ္ဆင္ကာ ထိုင္ခံုတြင္ထိုင္၍ ဂါထာမႏၲန္မ်ားရြတ္ဖတ္ၿပီး
ပိုက္ဆံမ်ားကို ၾကမ္းျပင္တြင္ ႀကဲခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ဂ်ဴႏိုင္ဒီ၏
အမႈကို လူအမ်ားက အာ႐ုံစိုက္လာခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ပရီဘာဒီက သူ၏လိမ္လည္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ
သူ၏ ေနာက္လိုက္ႏွစ္ဦးကိုသတ္ရန္ အမိန္႔ေပးမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔
သက္တမ္းရွိသည့္ ပရီဘာဒီဂိုဏ္းမွာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း