တ႐ုတ္ ကေလးမ်ား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွင္သန္ေရး တပ္နီေက်ာင္းတြင္ သင္ယူရ

တပ္နီေက်ာင္းက မူလတန္းကေလးမ်ား၏ စာသင္ခန္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီတပ္နီေက်ာင္းက မူလတန္းကေလးမ်ား၏ စာသင္ခန္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကြၽင္းယီ  (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ) - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ေကြ႕က်ဳိးတြင္
အျပာေဖ်ာ့ေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ အနီေရာင္လည္စည္းမ်ားႏွင့္
ၾကက္ေသြးေရာင္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ထင္ရွားစြာ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဦးထုပ္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္
ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီ၏ အေအးဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔၏
ေက်ာင္းဝင္းထဲ၌ ကြန္ဖူး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား မႈကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရန္ဒီက်ီ
ေက်ာင္းသည္ ဝင္ရႊီၿမိဳ႕၏ ေက်းလက္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး 'ခ်င္' မင္းဆက္၏
ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္က အေျခခိုင္ခဲ့သည္။

၄င္းကို မၾကာမီက အလံုးစံု စစ္ေဆးျပဳျပင္ မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၌ 'တပ္နီ
မူလတန္းေက်ာင္း' ဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔ မိသားစု၏ လက္ဝဲဝါဒီ အႀကီးအကဲမ်ားက ေထာက္ပံ့ထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာေက်ာင္းမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ထူေထာင္ထားၿပီး ၄င္းတို႔သည္ မ်ဳိးခ်စ္ပညာ
ေရးအတြက္ သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဆိုၿပီး ၄င္း၏
တရားဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ကြန္ျမဴနစ္ သေဘာတရားမ်ားကို
သြတ္သြင္းေနသည္ဟု ႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။

တပ္နီစိတ္ဓာတ္သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိၿပီး ၄င္းက ငယ္စဥ္ကတည္းက
ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ေခြၽတာေရးကို သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာ မူခြၽင္းယံုက
ဆိုသည္။ ''ေကြ႕က်ဳိးဟာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ေတြထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခုအခါ မိသားစုေတြ
ယခင္ကထက္ ပိုေနသာတဲ့ဘဝမွာရွိေနလို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို အရင္က ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို
သတိေပးေနရတယ္''ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းသည္ သင္႐ိုးတြင္ပါဝင္ၿပီး ကေလးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရး
စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုရန္ သင္ၾကားကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏
အေစာပိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီး ေဒသခံတပ္နီ သမိုင္းကိုလည္း ေလ့လာ
ရသည္။

ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုတြင္ အပူေပး သည့္စနစ္မရွိ၍ ကေလးမ်ားသည္ ေသြးလည္ ပတ္ရန္
တစ္နာရီျခား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။

မြန္းလြဲအခ်ိန္တိုင္း ေနာက္ဆံုးသင္တန္း မတိုင္မီ တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကား
သည့္နည္းအတိုင္း မ်က္စိမ်ား အေညာင္း သက္သာရန္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားုျဖင့္ မ်က္စိမ်ား
တစ္ဝိုက္ ႏွိပ္ေပးရသည္။

ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ တန္းစီၿပီး လင္ပန္းမ်ား ထဲမွ
ထမင္းႏွင့္ ေငြေရာင္အိုးႀကီးထဲမွ အာလူး၊ ပဲႏွင့္ ၾကက္သားမ်ားကို ယူစားၾက သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ ရြာေသာမိုးေၾကာင့္ ဗြက္ထေနေသာလမ္းမ်ား ကို
ေန႔စဥ္ျဖတ္၍ နာရီဝက္နီးပါးၾကာ လမ္းေလွ်ာက္၍ ေက်ာင္းသို႔သြားရသည္။

စစ္စိတ္ စစ္ေသြး (martial spirit) က ကေလးမ်ားကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္း၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ႏွင့္ မိမိဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သို႔ႀကိဳးပမ္း
ရမည္ကို သင္ၾကားေပးသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း