ဘူမိအပူစြမ္းအင္ကို တ႐ုတ္ေရနံကုမၸဏီက ရွာေဖြထုတ္လုပ္

 ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီ လုပ္သားတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က က်န္းကန္က်န္းၿမိဳ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အပူေငြ႕ထုတ္လုပ္ပံုကို ျပသေနစဥ္။ ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီ လုပ္သားတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က က်န္းကန္က်န္းၿမိဳ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အပူေငြ႕ထုတ္လုပ္ပံုကို ျပသေနစဥ္။ 

ေပါင္တင္း - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ ဆီႏိုပက္သည္ တ႐ုတ္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ေရနံတစ္စက္မွမေတြ႕ဘဲ ေရနံတြင္းမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍ တူးေဖာ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တစ္မိုင္နီးပါးနက္သည့္ တြင္းမ်ားသည္ ေရႊမည္းဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ ေရနံအစား
သန္႔ရွင္းေသာ အပူစြမ္းအင္ကို ေဒသခံေနအိမ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္ယူေနရစဥ္
ဟယ္ေပျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၄ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ေနထိုင္ေသာ ႐ႈန္႔ခ႐ုိင္ရွိ
ေနအိမ္အားလံုးနီးပါးသည္ မီတာ ၁,၅ဝဝ (ေပ ၅,ဝဝဝ) ခန္႔ နက္႐ႈိင္းေသာ တြင္းမ်ားထံက
အပူစြမ္းအင္ရရွိလ်က္ရွိသည္။

ထိုခ႐ုိင္အတြင္းရွိ အျပင္ဘက္တြင္ ေအးခဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္
အေအးဓာတ္စိမ့္ဝင္ျခင္းမရွိဘဲ အသက္ ၆ဝ အရြယ္ အဘိုးအိုက သူ၏ ေျမးမ်ား ေျခဗလာျဖင့္
အိမ္ခန္းအတြင္း ေျပးလႊားေနသည္ကို စိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္ ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သူ၏ အိမ္အတြင္းရွိ အပူခ်ိန္မွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၈၂ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္) ရွိၿပီး
အိမ္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ ေရွာက္ပင္မွာ ေဆာင္းရာသီ၏ လကၡဏာ တစ္စံုတစ္ခုမွ မေတြ႕ရေၾကာင္း
သိရသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စီးေရ သံသရာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဟယ္ေပျပည္နယ္ရွိ
ဆီႏိုပက္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ ဌာနခြဲ ဒါ႐ုိက္တာ ခ်င္မုန္ေဟြ႕က ေျပာသည္။

''ဒီေျမေအာက္တြင္းေတြက အပူေပးစနစ္ထဲကို မစီးဝင္ခင္ အပူခ်ိန္ ၇ဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္
ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ ေရေတြကို ပို႔လႊတ္တယ္'' ဟု သူက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမေအာက္ အပူစြမ္းအင္ရရွိေသာအပိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ အလားအလာ
ရွိသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာေသာ္လည္း မရွင္းမလင္း အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး
အာရွကုမၸဏီႀကီး၏ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ၏ သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း
သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီ၏ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားက ႏိုင္ငံရွိ
ေနအိမ္စုစုေပါင္း အေရအတြက္၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘူမိအပူစြမ္းအင္ျဖင့္ အပူေပးထားႏိုင္ၿပီး
ထိုစြမ္းအင္ကို ထုတ္ယူမႈအတြက္ အလားအလာရွိေသာ စံျပပံုစံအျဖစ္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘူမိအပူစြမ္းအင္ လုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီ စတင္ မဝင္ေရာက္ခင္ အုိက္စ္လန္
ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အာတိတ္စိမ္းလန္းေရး စြမ္းအင္ကုမၸဏီႏွင့္ အစုစပ္ဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ဆီႏိုပက္ ကုမၸဏီက နည္းပညာပံ့ပိုးမႈလိုအပ္ခဲ့ၿပီး အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံက ေျမႀကီးကေန
စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ခဲ့သည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတြင္ ၄င္းတို႔က တြင္းေပါင္း ၇ဝ တူးခဲ့သည့္ ႐ႈန္႔စီမံကိန္းတြင္
တ႐ုတ္သံုးေငြ ယြမ္ သန္း ၄ဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ သန္း) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ထိုနည္းပညာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

''အတၱလႏၲိတ္အလယ္ပိုင္း ကြၽန္း႐ိုးေပၚ မွာရွိတဲ့ အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး
စက္႐ုံေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လုံေလာက္တဲ့ အပူခ်ိန္ ၂၅ဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့
ထူးျခားတဲ့ သယံဇာတမ်ားရွိတယ္'' ဟု ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီ၏ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္း
အရာရွိ ဝမ္ရန္ရွင္က ေျပာသည္။

''စီခြၽမ္ႏွင့္ တိဗက္သည္ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အပူေပးစနစ္မ်ားအေပၚ
အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္အပူခ်ိန္ ၁၅ဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္
ေက်ာ္လြန္ေသာ အပူခ်ိန္ရွိသည္'' ဟု သူက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈကို
ခံစားခဲ့ရေသာ ဆီႏိုပက္ကုမၸဏီသည္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္ႏွင့္
ဘူမိအပူစြမ္းအင္အစရွိသည့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၁၆ ခုတြင္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္သံုး စက္႐ုံရွိၿပီး
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားကို အပူေပးလ်က္ရွိၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ
ခန္႔မွန္းေျခ တန္သံုးသန္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း