မေလးရွားတြင္ ကင္ဂ်ံဳနန္ လုပ္ၾကံခံရမႈအမ်ဳိးသမီးေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဘဝကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့

 ဗီယက္နမ္သူ ဒူအန္တိေဟာင္ မတ္ ၁ ရက္က ႐ံုးထုတ္လာစဥ္ ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဗီယက္နမ္သူ ဒူအန္တိေဟာင္ မတ္ ၁ ရက္က ႐ံုးထုတ္လာစဥ္ ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကြာလာလမ္ပူ - ကြာလာလမ္ပူ ေလဆိပ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္၌ အမ်ဳိးသမီးေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားႏွစ္ဦးက ကင္ဂ်ံဳနန္ကို လုပ္ၾကံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားက
မေလးရွားႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ေလာက၏ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားမရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး
အလုပ္သမားမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေရးယူမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ဖေအတူမေအကြဲ
ညီအစ္ကို ကင္ဂ်ံဳနန္အား အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးက ခ်ဥ္းကပ္၍ အဝတ္စျဖင့္ ပြတ္တိုက္ခဲ့သည္ကို
ေလဆိပ္လံုျခံဳေရးကင္မရာ႐ုိက္ကူးထားခ်က္အရ ေတြ႕ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီး ဆီသီ အိုင္စရာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးအမ်ဳိးသမီး
ဒူအန္တိေဟာင္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္သည္ လူသတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက
ေသဒဏ္က်ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ေဝဖန္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ဖေအတူမေအကြဲ ညီအစ္ကို ကင္ဂ်ံဳနန္အား
သတ္ျဖတ္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္း စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးက သူတို႔သည္ ဟာသ တီဗီ႐ႈိးတစ္ခုကို ႐ုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားအား ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက
သူတို႔၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီး ဒူအန္တိေဟာင္သည္ ကလပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး
အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး အမ်ိဳးသမီး ဆီသီ အိုင္စရာက အႏိွပ္သမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက
ဖံုးကြယ္ခံထားရေသာ သူတို႔ဘဝပတ္ဝန္းက်င္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ေပၚေပါက္လာမႈက
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထား မရွိျခင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားစြာက တရားဝင္အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္
မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက
စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္ ၃ဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမႈကို
ေကာင္းစြာအသံုးခ်ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊သို႔မဟုတ္ သံုးႏိုင္ငံသို႔ သြားလာၿပီး
အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး ဆီသီ အိုင္စရာကို မတ္ ၁ ရက္က ႐ံုးထုတ္လာစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး ဆီသီ အိုင္စရာကို မတ္ ၁ ရက္က ႐ံုးထုတ္လာစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

သန္႔ရွင္းေရး၊ စားပြဲထုိး၊ အႏိွပ္သမႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ စသည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္၍
စနစ္ဆိုးတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးပါက ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈကို ခံရသည္။

ကင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး
အေရးယူမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ပီတယ္လ္လင္းဂ်ာရာ ဆင္ေျခဖံုးရွိ အရက္ဆိုင္တြင္
စားပြဲထိုးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူ (အမည္လႊဲ) က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းသံုးဦး မ်ားမၾကာမီက အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း
သူက ဆိုသည္။

''ရဲေတြလာဖမ္းတဲ့ေန႔က ငါ့ပိတ္ရက္မို႔လို႔ကံေကာင္းသြားတယ္'' ဟု ကေလးတစ္ေယာက္
မိခင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မီကာက ေျပာသည္။

မီကာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္သည္ ေရရွည္အလုပ္ဗီဇာ ရရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအးဂ်င့္ကို
မေလးရွားသံုးေငြ ရင္းဂစ္ ၃,၆ဝဝ (ကန္ေဒၚလာ ၈ဝဝ) ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အလိမ္ခံခဲ့ရသည္။

''အခု ကြၽန္မမွာ လစဥ္ ဗီဇာပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဗီဇာသက္တမ္းမကုန္ခင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
သြားၿပီး သံုးရက္ေလာက္ ေနရပါတယ္။ ေအးဂ်င့္ကို မေလးရွားသံုးေငြ ရင္းဂစ္ ၁,ဝဝဝ ေပးၿပီး
ေနာက္တစ္လအတြက္ ဗီဇာအသစ္လုပ္ေပးပါတယ္'' ဟု သူကဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ တတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္
မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာအရ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၁ သန္းရွိၿပီး တစ္သန္းမွာ
မွတ္ပံုမတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း