ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈတိုးတက္လာေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားဆို

 

ဆိုဟိုင္း ၿဂိဳဟ္တုစခန္း၌ အသစ္တီထြင္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ဂ်က္အင္ဂ်င္စမ္းသပ္မႈကို ကင္ဂ်ဳံအန္း စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆိုဟိုင္း ၿဂိဳဟ္တုစခန္း၌ အသစ္တီထြင္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ဂ်က္အင္ဂ်င္စမ္းသပ္မႈကို ကင္ဂ်ဳံအန္း စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးဒံုးက်ည္အင္ဂ်င္ စမ္းသပ္မႈက တိုးတက္လာေသာ
ဒံုးက်ည္စြမ္းရည္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
အျငင္းပြားဖြယ္ လက္နက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားက
မတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဒံုးက်ည္အင္ဂ်င္စမ္းသပ္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္း
ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနက မတ္ ၁၉ ရက္တြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ရက္စ္တီလာဆန္၏ အာရွခရီးစဥ္ႏွင့္
အခ်ိန္ကိုက္တစ္ထပ္တည္းက်ေနသည္။

အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ စစ္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္
ေလ့က်င့္မႈအျဖစ္ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းကို အေရွ႕ဘက္သို႔ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈအပါအဝင္
စမ္းသပ္မႈမ်ားထဲက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုဟိုင္း ၿဂိဳဟ္တုစခန္းတြင္ အင္အားျပင္း ဂ်က္အင္ဂ်င္ကို စမ္းသပ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆိုဟိုင္း ၿဂိဳဟ္တုစခန္းတြင္ အင္အားျပင္း ဂ်က္အင္ဂ်င္ကို စမ္းသပ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

''ေနာက္ဆံုးစမ္းသပ္မႈက ဒံုးက်ည္အင္ဂ်င္ပိုင္းမွာ တိုးတက္လာတဲ့ အေျခအေနရွိတယ္'' ဟု
ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဒါေပမဲ့ ဒံုးက်ည္အင္ဂ်င္စြမ္းရည္ကို ေလ့လာစိစစ္ဖို႔ လုိအပ္ပါေသးတယ္'' ဟု လီဂ်င္ဝူးက
ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔
လာေရာက္ခဲ့စဥ္အတြင္း အဆိုပါစမ္းသပ္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို လက္ေလွ်ာ့ရန္အေမရိကန္ႏိုင္ငံက
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကာလၾကာရွည္ ကာကြယ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို သံတမန္
ဆက္ဆံေရး ရင္းႏွီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္
ျပတ္သားေသာ ျခားနားခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို အေမရိကန္စစ္တပ္က
တံု႔ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း ရက္စ္တီလာဆန္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သတိေပး
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ၄င္းမဟာမိတ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအပါအဝင္ ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား
တုိက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ လက္နက္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု ေျမာက္
ကိုရီးယားက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကင္ဂ်ဳံအန္း လက္ေအာက္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ သံုးႀကိမ္အပါအဝင္ ငါးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္
ပင္မနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားလာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားက ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္စြမ္းရည္ကို
ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ေတာင္ကိုရီးယား
ႏုိင္ငံတြင္ စတင္တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

THAAD ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္တပ္ဆင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားႏွင့္
တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း