လက္တဖက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးကို ထုိင္းအစိုးရက က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ေပးေလ်ာ္

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ခ်ည္မွ်င္စက္႐ုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ညာဖက္လက္
ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရာတြင္ ထုိင္းအစိုးရ၏ နစ္နာမႈ ေလ်ာ္ေၾကး ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄၈၆,၇၅၉
(ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၈၆ သိန္းခန္႔) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေအေအစီအဖြဲ႕၀င္
ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။

"အလုပ္သမားက အသက္အာမခံႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးေၾကး သြင္းထားတာရွိေတာ့ အစိုးရပိုင္းနဲ႔
စကားေျပာၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ ပိုက္ဆံကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ" ဟု ကာယကံရွင္
အလုပ္သမား၏ ရပိုင္ခြင့္အား ကူညီေတာင္းဆိုေပးခဲ့သည့္ ေအေအစီအဖြဲ႕၀င္ ကိုရဲမင္းက
ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမွာ မြန္ျပည္နယ္မွ တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔
လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ကိုေအာင္သိန္းျမင့္ ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္နယ္ေျမ၊
မိုးမိုင္ရပ္ကြက္ရွိ ခ်ည္မွ်င္လံုး စက္႐ုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္
ညာဘက္လက္ တံေတာင္ဆစ္ကေနၿပီး ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္အာမခံေၾကးမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးမ်ားကို
လစဥ္ မျပတ္မကြက္ ေပးသြင္းထားသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ထုိင္းအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ နစ္နာမႈ
ေလ်ာ္ေၾကးကို အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္အတြင္း ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေအေအစီအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

"ဒီမွာက အေထာက္အထားမရွိတဲ့ အလုပ္သမားလည္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရွိတယ္။
အေထာက္အထားရွိတာ မရွိတာ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ခုိင္းေနတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ဦး
တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ အဲဒီအလုပ္ရွင္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အားေကာင္းေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြက ေၾကာက္ၾကတယ္" ဟု
ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ပကန္ဆန္ခုန္ဟု ေခၚသည့္ အသက္အာမခံေၾကးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးမ်ားကို
အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔က တစ္လ၀င္ေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လစဥ္ေပးသြင္းရၿပီး
အစိုးရကလည္း အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္းႏႈန္းကို စိုက္ထုတ္ေပးသြင္း
ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား မီးဖြားျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက
သက္ဆိုင္ရာထုိင္းအစိုးရက အဆိုပါ ပကန္ဆန္ခုန္ေၾကးမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈ
ကုန္က်စားရိတ္အလိုက္ တြက္ခ်က္ၿပီး ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လစဥ္ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးမ်ား ေပးသြင္းထားရေသာ္လည္း
ဖ်ားနာမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိသည့္တိုင္ ထိုက္သင့္သည့္ နစ္နာမႈ
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မရရွိၾကေၾကာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Action Labour
Rights အဖြဲ႕၀င္ ကိုစိုင္းယုေမာင္က ေျပာသည္။

"စက္႐ုံတစ္ခုမွာဆို ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ ရွိၿပီ လက္ျပတ္သြားတယ္။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဆို
လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းျပတ္ သြားတယ္။ အလုပ္ရွင္ကလည္း ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး။
ဘာနစ္နာေၾကးမွလည္း မရဘူး။ အဲဒါကို နစ္နာေၾကး ရႏုိင္ မရႏိုင္ ျပန္လိုက္ေနတာ ရွစ္လေလာက္
ရွိေနၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း
လူမႈဖူလံုးေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ျပည့္၀စြာ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ
တစ္ဦးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မွ ေပးသည့္ နစ္နာေၾကး ၁၇ သိန္းအားယူၿပီး ေက်းေအးခဲ့ရသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေၾကာင္း ကိုစိုင္းယုေမာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားမွာ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးမ်ား လစဥ္ေပးသြင္းေသာ္လည္း အလုပ္သမားေဆး႐ုံမ်ားတြင္
အျပည့္အ၀ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ မခံရျခင္းႏွင့္ ျပင္ပေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေစလြတ္ ျပသခိုင္းျခင္းမ်ား
ရွိေနသည့္အျပင္၊ ေဆ၀ါးကုန္က်စားရိတ္မ်ား ျပန္လည္ ထုတ္ယူရာတြင္ အျပည့္အ၀ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ
ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း