ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အနည္းငယ္သာရွိ

 

ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္ အမွတ္ (၁) သေဘၤာအုပ္စု အေရွ႕ပင္လယ္တြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္က စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္ အမွတ္ (၁) သေဘၤာအုပ္စု အေရွ႕ပင္လယ္တြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္က စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ဆုိးလ္ - ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ တင္းမာမႈ ပိုမိုႀကီးထြားလာသည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စစ္တပ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ အေမရိကန္
ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS Carl Vinson ႏွင့္ ေရတပ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စု
ေျမာက္ကိုရီးယားကမ္း႐ုိးတန္းအနီးသို႔ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏ်ဴကလီယား
ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ကို ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ၾကၿပီး
တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္၌
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ရန္စမႈကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္
လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါရက္ အေစာပိုင္းကအေမရိကန္သေဘၤာ  USS Carl Vinson ကို
တုိက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏
ရန္စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ား အႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က အဆိုပါ
ကြၽန္းဆြယ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကတည္းက ကိုရီးယား
ကြၽန္းဆြယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၏
ပထဝီႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္
ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္သည္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတိုင္းအတာအျဖစ္ ပိုင္းျခားခံခဲ့ရသည္။
ကုလသမဂၢက ႀကီးၾကပ္ၿပီးျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏
ကံၾကမၼာကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ကို
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ ထိုယာယီ ပိုင္းျခားခဲ့ျခင္းက ပိုမိုခိုင္မာခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ
ျဖစ္ေပၚေနသည္ ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲအေျခအေနကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ေထာက္ခံၿပီး
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးေနာက္
ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား ကြဲလြဲမႈအလႊာမ်ားျဖင့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးမွာ
႐ႈပ္ေထြးခဲ့သည္။ ထို႐ႈပ္ေထြးမႈက ၂၁ ရာစုအထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။

ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား
စမ္းသပ္မႈမ်ား မေပၚေပါက္လာခင္ကတည္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ပိတ္ဆို႔မႈ
မ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာ အဓိကအေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေရွ႕ေျမာက္အာရွေဒသ၏ ပထဝီဝင္စီးပြားေရးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏
အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဘီလ်ံတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ကန္ေဒၚလာ ၇ဝ ဘီလ်ံ
တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထက္ ပိုလြန္သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ခန္႔မွန္းေျခ
ကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၃ဝ ရွိၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလ်ံ ရွိသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တရားဝင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးအဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက
အေမရိကန္ကို မွီခိုေနရေသးသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအဆင့္ အေကာင္းဆံုး လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး
၄င္း၏ ကာကြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းကို အာရွ - ပစိဖိတ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ရစ္ခ်တ္
ဘစ္ဇင္ဂါက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ ေရာင္းခ်သည့္အစား အမ်ဳိးသားေရး
ရည္မွန္းခ်က္ျဖည့္ဆည္းေနသည့္ႏိုင္ငံဟု သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

THAAD စနစ္ျဖန္႔ၾကက္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၄င္း၏ အမ်ဳိးသား
လံုျခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုမႈ အရိပ္အေယာင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရလည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္ဆံေရး မျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရန္ အဓိကက်သည္ဟု အားလံုးက
လက္ခံထားသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးသည္ အျမတ္အစြန္း အလြယ္တကူ ရရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ခ်ိန္ညႇိရန္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက နည္းလမ္းရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ယ္ရီ
ရက္ဖာတီႏွင့္ ဂ်ဳိးအီဂန္တို႔ အလယ္တြင္ ညပ္ေနတယ္ အမည္ျဖင့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္
ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုသီခ်င္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအင္အားစုမ်ားအၾကား
ၾကားညပ္ေနသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ပ္အတည္းကို အရွင္းဆံုး
ေဖာ္ျပေနသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ Bernard Loo Fook Weng ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္သည္။

(The conversation)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း