ဆရာ့ ေဒါသေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ထိုင္းေက်ာင္းသူကေလး ျပန္လည္ျပံဳးႏိုင္ၿပီ

 ေဆးကုသမႈခံယူၿပီးေသာ ထိုင္းေက်ာင္းသူကေလး နာ႐ူဒီး ျပံဳးျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီေဆးကုသမႈခံယူၿပီးေသာ ထိုင္းေက်ာင္းသူကေလး နာ႐ူဒီး ျပံဳးျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ဘန္ေကာက္ - နာ႐ူဒီး ေဂ်ာ့ဆန္သီယာ တစ္ေယာက္ သူဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ျပံဳးႏိုင္လိမ့္မည္
မထင္ခဲ့ေပ။ ဆရာတစ္ေယာက္က သူ၏ေခါင္းကို မတ္ခြက္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၿပီးေနာက္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က သူ႔မ်က္ႏွာတြင္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထိုေက်ာင္းသူေလး
နာ႐ူဒီးက ျပန္ေျပာျပသည္။ နာ႐ူဒီး၏ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္း ရြဲ႕သြားခဲ့ၿပီး ဝဲဘက္ မ်က္လံုးမွာ
ပိတ္မရဘဲ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္သြားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ခိုရတ္ ျပည္နယ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္
ေက်ာင္းသူကေလးသည္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနေသာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္မရဘဲ မယံုႏိုင္ေအာင္
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာျပသည္။ နာ႐ူဒီးသည္ ေလယာဥ္မယ္ တစ္ဦးျဖစ္ရန္
စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ ကုမၸဏီက ၄င္းကို ငွားရမ္းရန္ အခြင့္ အလမ္းနည္းသည္ကို
ခံစားခဲ့သည္။

သူစိမ္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ လမ်ားစြာ အကုန္အက်မ်ားသည့္ ေဆးကုသမႈႏွင့္
ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ ရွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ နာ႐ူဒီး ျပန္၍
ျပံဳးလာႏိုင္ခဲ့သည္။

''ရာႏႈန္းျပည့္ ပံုမွန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဆိုင္းတြသြားျခင္းရဲ႕ အရိပ္အေယာင္က
ဘယ္ဘက္မ်က္ႏွာမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ အခုေလာက္ရတာနဲ႔ ကြၽန္မ
သိပ္ေက်နပ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္မျပန္ျပံဳးႏိုင္ၿပီေလ''ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ထိုတိုက္ခိုက္မႈသည္ မၾကာမီကျဖစ္ရပ္ အမ်ားအျပားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက
လူအမ်ားကို ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုင္းတြင္ ကိုယ့္အထက္လူႀကီးအား စစ္ေဆးေမးျမန္း
ျခင္းကို ယဥ္ေက်းမႈအရ တားျမစ္ထားသည္။

ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အလြန္မြန္ျမတ္ၿပီး ေလးစားမႈ၊ လိုက္နာမႈ
မ်ားစြာရရွိထားသည္။

ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ယာသမား ျဖစ္သည့္ နာ႐ူဒီး၏ မိသားစု ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ၏ သံုးဆ
ရွိေသာ ေဆးကုသမႈစရိတ္ကို 'ပါစီနာ'ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေထာက္ပံ့ခဲ့ သည္။
ထိုေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကူညီၿပီး နာ႐ူဒီး ေက်ာင္းသစ္တစ္ေက်ာင္း ရွာရန္လည္း ကူညီေပးသည္။

ငါးလၾကာၿပီးေနာက္ နာ႐ူဒီးသည္ ယခုအခါ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ပါးစပ္ႏွင့္ မ်က္စိပိတ္ႏိုင္ၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း ပါဗီဝီနာ
ေဟာင္ဆာကူလာက ဆိုသည္။

နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ဘတ္ ၅ဝ,ဝဝဝ (ေဒၚလာ ၁,၄၅ဝ) ကို မိသားစုအားေပးၿပီး ခြက္ျဖင့္
ေပါက္သူ ေက်ာင္းဆရာကို အျခားေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္း ေက်ာင္းဒါ႐ိုက္တာက
ဆိုသည္။ ရဲက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ဆရာကိုစြဲခ်က္တင္ထားေသာ္လည္း
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက အမႈကို ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း