ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ အေျခအေနယိမ္းယိုင္

 

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္းကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီတ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္းကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ ကင္အီဆြန္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ ကာကြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၌
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို
ေပးအပ္သြားမည္ဟု ကင္အီဆြန္းကို သူ၏ ကြန္ျမဳနစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ကတိျပဳ၍
ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ၾကသည္။

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ၾကာျမင့္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈအခ်ဳိ႕
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္
ဖုန္တက္ေနေသာ စစ္ေအးေခတ္ကာလေရွးေဟာင္းပစၥည္းပံုစံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲတြင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အျဖစ္
ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
တို႔၏ စစ္ေရးထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးကို
႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေမးခြန္း
ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ''ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔သြားကဲ့သို႔ နီးကပ္ေနတယ္'' ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္းက တစ္ခ်ိန္က ဖြဲ႕ဆိုခဲ့သည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေမာ္စီတုန္း သံတမန္ေရးရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတ္တမ္း
စာအုပ္အရ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို
ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး လံုျခံဳမႈကို ခံစားရသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္
ကင္အီဆြန္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းကို ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုး ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဒုတိယ
အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ
ျဖစ္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အသက္ရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ၿပီး
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡတြင္၄င္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူအား
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမႈ အားနည္းပံုေပၚေနသည္။

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔မွာ တစ္ႀကိမ္မွ် ေတြ႕ဆံုဖူးခ်င္း မရွိေသးေပ။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး၏
အေရးႀကီးဆံုး အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည္ ဟု အေမရိကန္ ေရတပ္အကယ္ဒမီက
ပါေမာကၡ ေမာက္ခြၽန္းမိုင္းလ္စ္ယုက ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ားႏွွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
ဆ႒မေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္အလားအလာက
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား အေရးယူရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးေလွ်ာ့ခ်ဖို႕
အေမရိကန္၏ ဖိအားေပးျခင္းခံေနရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အက်ပ္အတည္းထဲသို႔
တြန္းေပးေနသည္။

''ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ေျမာက္ကိုရီးယား
ႏုိင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ပြဲျဖစ္လာခဲ့ရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရ ဘယ္လိုကူညီမလဲဆိုတာ ေျပာရမွာခက္တယ္'' ဟု
အၿငိမ္းစားတ႐ုတ္ေရတပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး လီက်ယ္က ႊ့န ွသကအ့ ဃ့ငညေ ၾသမညငညါ
ဏသ်အ သတင္းစာသို႔ဧၿပီလအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရး ဂလိုဘယ္တိုင္း(မ္) သတင္းစာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ေျမာက္ကိုရီးယားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လိမ့္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအခ်က္
တစ္ခ်က္ အပါအဝင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

''အကယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ့ စခန္းေတြကို
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေရးရာ
ဆႏၵျပမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္မလိုအပ္ဘူး'' ဟု ၿပီးခဲ့သည္
လက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဂလိုဘယ္တိုင္း(မ္) သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားက ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ စတင္ ျဖန္႔ၾကက္
အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို အဆိုပါ
ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမ ၂ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း