ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္

 ေမ ၉ ရက္ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ပူရ္နာမာက ေရွ႕ေနႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေမ ၉ ရက္ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ပူရ္နာမာက ေရွ႕ေနႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်ကာတာ - ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈတြင္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ေမ ၉ ရက္တြင္ တရား႐ုံးက ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္
ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ မြတ္စလင္လူမ်ဳိး အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္
ဘာသာေရးသည္းခံျခင္းကို စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဘာဆူကီ က်ဟာယာ
ပူရ္နာမာကို အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕
တရား႐ုံးေရွ႕တြင္ ဘာသာေရးအယူသည္း မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ားက 'ဘုရားသခင္သည္
အႀကီးျမတ္ဆံုး'ဟု ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပူရ္နာမာက
ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနစဥ္ အစၥလာမ္ဘာသာကို
ေစာ္ကားမႈျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းခံရၿပီး ေဝဖန္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ခဲ့သည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဟြတ္အမည္ျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ လမ္းေပၚတြင္
လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တရား႐ုံးတြင္
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပူရ္နာမာသည္ ဘာသာေရးေစာ္ကားသည့္ ျပစ္မႈထင္ရွားသည့္အတြက္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္
ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါစီရင္ခ်က္ေၾကညာခဲ့သည့္ တရားသူႀကီး ဒီဝီရာဆို ဘူဒိ ဆန္တီရာတိုက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူရ္နာမာက အယူခံဝင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္
ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ပူရ္နာမာသည္သူ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကိုရာမ္
က်မ္းစာအုပ္ထဲက အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ကိုးကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္လူမ်ဳိးမ်ားကို စိတ္
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ မေက်နပ္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဘာသာေရး ေစာ္ကားခဲ့သည္ကို မေက်နပ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားခင္က ပူရ္နာမာသည္
ညစ္ညမ္းေနေသာ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ သြားလာေရးက်ပ္တည္းမႈကိုရွင္းလင္းရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းတြင္ ေရွ႕က
ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။

တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးမႈကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး တရားလိုႏွင့္
တရားခံႏွစ္ဦးစလံုး မ်က္ျမင္သက္ေသ ၄ဝ ေက်ာ္ ေခၚၿပီး စစ္ေဆးခဲ့သျဖင့္လအေတာ္
ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ၃၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္
အာဏာရွင္ ဆူဟာတို လက္ထက္တြင္ အဆိုပါဥပေဒကို အသံုးျပဳမႈ ရွားပါးခဲ့ေသာ္လည္း
မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လူနည္းစုကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္ အဆိုပါဥပေဒကို အျပည့္အဝ
အသံုးခ်ေနသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း