ႏိုင္ငံျခားအိမ္ေဖာ္ ၁၀၅ ေယာက္ မေလးရွားအစိုးရ ကယ္တင္ခဲ့

ကြာလာလမ္ပူ- အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္ အိမ္ေဖာ္ ၁၀၅ ေယာက္တို႔ကို
မေလးရွားအာဏာပိုင္ တို႔က ကယ္တင္၍လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာက ဒီဇင္ဘာလ
၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤအိမ္ေဖာ္ မ်ားသည္ ေန႔အခါ၌ လုပ္ခမရဘဲ အတင္းအဓမၼ အလုပ္အခိုင္းခံၾကရၿပီး ညအခါ၌
သူတို႔၏ဆႏၵမပါဘဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။

ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္အနီးရွိ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအား ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္က ၀င္ေရာက္စီး
နင္းခဲ့ရာမွ အိမ္ေဖာ္မ်ားကို လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အိမ္ေဖာ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ အလုပ္ခန္႔ ေအဂ်င္စီ၏ ထိန္းသိမ္းခံေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း
မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ဤျဖစ္ရပ္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏိုင္ငံျခားအိမ္ေဖာ္ မ်ား ထပ္တ
လဲလဲ ေစာ္ကားခံေနရသည့္ ပို၍ပင္ေဒါသျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္းက အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသမီး ၉၅ ေယာက္၊ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီး
ေျခာက္ေယာက္ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအမ်ဳိးသမီး ေလးေယာက္ တို႔သည္ လူမႈေရး၀င္ခြင့္ကတ္
မ်ားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဤကတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္သူ မ်ားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း၌ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္
ကိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ထိုအမ်ဳိး သမီးမ်ားမွာ အေစာ္ကားခံရႏိုင္ဖြယ္
ရွိေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ဆီလန္ေဂၚျပည္နယ္ရွိ အေဆာက္ အအံုတစ္ခု၏ အထပ္သံုးထပ္စလံုး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား
ေသာ့ပိတ္ခတ္ ထားေၾကာင့္ ွအေမ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎တို႔အား နံနက္တိုင္း ထိုေနရာတစ္၀ိုက္ရွိ အိမ္မ်ားသို႔ အိမ္ေဖာ္ မ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္
လုပ္ကိုင္ေစၿပီး ညအခ်ိန္၌ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံရ ေၾကာင္း စလန္ေဂၚ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္မႈ
ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး အမ္ရန္အာမက္က ေျပာသည္။

လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အလုပ္ရွာေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ သည္
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ခုနစ္လလုပ္စာႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေငြမ်ား ကိုယူခဲ့ေၾကာင္း
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထြက္ဆိုခ်က္တို႔ကို သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လစာမွာတစ္လ လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၇၀၀ (ေဒၚလာ ၂၃၀) ျဖစ္သည္။
၎တို႔အား ပိတ္ပင္ထိန္းသိမ္းထား သည့္အတြက္ လူ ၁၂ ေယာက္အား ဖမ္းဆီး
ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လူသစ္ စုေဆာင္းသူမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ ေစာ္ကားမႈ
မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္မွအစျပဳၿပီး မေလးရွားသို႔ အိမ္ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္
လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက တားျမစ္ခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း