ေဟာင္ေကာင္ တိုက္တာျခံေျမေစ်းကြက္ႏွင့္ ထူးဆန္းေထြလာ တိုက္ႀကီး

 

ေဟာင္ေကာင္ ကြီေဖာင္းရပ္ကြက္ အံ့ဖြယ္ ေတာင္ကုန္းရိပ္သာက လူေနတိုက္ခန္းမ်ားရွိရာ အေဆာက္အအံုႀကီး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေဟာင္ေကာင္ ကြီေဖာင္းရပ္ကြက္ အံ့ဖြယ္ ေတာင္ကုန္းရိပ္သာက လူေနတိုက္ခန္းမ်ားရွိရာ အေဆာက္အအံုႀကီး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေဟာင္ေကာင္ - အေမာက္နီႏွင့္ ဗြတ္ကလံု ငွက္မ်ားသည္ ထူးဆန္းေထြလာျခံဝင္းက်ယ္ ႏွင့္
တိုက္ႀကီးဝန္းက်င္တြင္ ေဝလီေဝလင္းအခ်ိန္ကစ၍ သံစာစာက်ဴးေနၾကသည့္ ထိုတိုက္ႀကီးသည္
သစ္ပင္ေပါမ်ားၿပီး စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္ထိပ္တြင္
တည္ရွိသည္။ ထိုအေဆာက္ အအံုႀကီး၏သမိုင္းက ၿမိဳ႕၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ကံၾကမၼာကို လွစ္ျပေနေပသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရက ေဟာင္ေကာင္ ကြၽန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ
အေဆာက္အအံုသည္ ၄င္း၏ ေခတ္အခါက ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသင္းတိုက္၊
တင္းနစ္ကြင္းႏွင့္ ေရကူးကန္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳိးက်သည့္ အျဖဴေရာင္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ
၂၂ ခု ဝိုင္းရံလ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေဟာင္ေကာင္၏ တိုက္တာ
ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ တိုးပြားလိုက္၊ က်ဆင္း လိုက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္
ထူးဆန္းေထြလာအိမ္ႀကီး၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သည္ အတက္အက်ရွိေနသည္။

ၿဗိတိန္က ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ႏွစ္၂ဝ ျပည့္ အထိမ္း အမွတ္ေန႔
နီးလာသည္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္ရာမ်ားမရွိျခင္းသည္ ေဟာင္ေကာင္ အတြက္ အဓိက
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္လာ သည္။ သို႔ေသာ္ ထူးဆန္းေထြလာအိမ္ႀကီး သည္ တစ္ခ်ိန္က
ရယူႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု အသက္ ၇ဝ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အပ္ခ်ဳပ္သမေဟာင္း ဝင္နီေဝါင္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌
၄င္း၏ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ အိပ္ခန္းသံုးခန္းရွိ တိုက္ခန္းဝယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဟာင္ေကာင္
သည္ တ႐ုတ္သို႔ လႊဲအပ္အၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ေဒသျဖစ္လာ
သည္။ မလႊဲအပ္မီ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ဦးစီးဦးကိုင္လုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေဝါင္းက မစိုးရိမ္ခဲ့ပါ။

ေဝါင္းမိသားစုသည္ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ မ်ဳိးဆက္စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသလို ၄င္းတို႔သည္ အိမ္ေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ၾကသည္။

ေဝါင္းမိသားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ ပထမ တိုက္ခန္းကို ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ
၄၅,ဝဝဝ ျဖင့္ဝယ္ၿပီး ထူးဆန္းေထြလာအိမ္ႀကီးကို ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၈၅
သန္းျဖင့္ ပက္ခနဲေပးၿပီးမဝယ္မီ ခုနစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ႀကီးသည္ ယခုအခါ
တန္ဖိုးႏွစ္ဆရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုတိုက္ႀကီးသည္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိၿပီး စတုရန္းေပ ၁,၆ဝဝ က်ယ္ကာ အႏုပညာ
လက္ရာမ်ား၊ မိသားစုဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထား၍ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ ႐ႈခင္းႏွင့္
ေလွကားထစ္ စိုက္ခင္းက်ယ္ႀကီးႏွင့္ သစ္လြင္ေနသည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္ လာၿပီးေနာက္
အာရွေငြေရးေၾကးေရး အက်ပ္အတည္းက ေစ်းကြက္ကို တလိမ့္ ေခါက္ေကြးက်ေစေသာေၾကာင့္
၁၉၉၇ ခုႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္တြင္ တိုက္တာျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။
လူ ၂၉၉ ဦးကို ေသေစခဲ့သည့္ ဆားစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၌ ေဟာင္ေကာင္
စီးပြားေရးသည္ ထိုးႏွက္မႈ ေနာက္တစ္ခုႏွင့္ ၾကံဳရျပန္သည္။

ထိုအက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ထူးဆန္း ေထြလာ တိုက္တာျခံေျမေစ်းကြက္ကို ထင္ဟပ္ခဲ့သည္။
ေဝါင္းမိသားစုသည္ ရပ္တည္ႏိုင္႐ံု မွ်ရွိေနစဥ္ ေၾကြးတင္ရွိေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား သည္ ၁၉၉၇
ႏွင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏တိုက္ခန္းမ်ားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္
သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ ထိုးက် သြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပည္မက ကမၻာလွည့္
ခရီးသည္မ်ား၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား တေရြ႕ေရြ႕ကုန္လြန္လာသည္ႏွင့္
ေစ်းကြက္ ျပန္မတ္လာသည္။

ထူးဆန္းေထြလာ ျခံဝင္းက်ယ္ႏွင့္ တိုက္ႀကီးသည္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ္လည္း
ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေစ်းရွိေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ႀကီးတြင္ ေနသူမ်ား
သည္ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ ၄င္းတို႔မိသားစုႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ထိစပ္မႈရွိျခင္းကို ႀကိဳက္သူမ်ား
ျဖစ္သည္။

ဝင္နီေဝါင္းႏွင့္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအၿငိမ္းစားယူျခင္းကို ေမြ႕ေလ်ာ္သျဖင့္
ထိုတိုက္ႀကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ''ဒီေလာက္ စိမ္းလန္း
စိုျပည္တဲ့ေနရာရွာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ကြၽန္မ တို႔က တိတ္ဆိတ္တာကို ႀကိဳက္တယ္''ဟု
ဝင္နီေဝါင္းက ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း