တ႐ုတ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈျမင့္တက္လာ

ေပက်င္းၿမိဳ႕ သစ္သီးဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဇြန္ ၂၇ ရက္က စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေစ်းဝယ္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။တ႐ုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေငြစကၠဴကို ပထမဆံုး အသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေငြစကၠဴအသံုးျပဳ မႈထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီေပက်င္းၿမိဳ႕ သစ္သီးဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဇြန္ ၂၇ ရက္က စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေစ်းဝယ္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။တ႐ုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေငြစကၠဴကို ပထမဆံုး အသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေငြစကၠဴအသံုးျပဳ မႈထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေငြစကၠဴ သံုးစြဲသည့္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္
လည္းရာစုႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ျမင့္တက္
လာေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုး ေငြစကၠဴသံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔သြားမည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သံုးသပ္ေလ့လာသူမ်ားက
ခန္႔မွန္းထားသည္။

တ႐ုတ္အေျခစိုက္ အိုင္ရီဆက္ခ်္ (ငြၽန်နေမခ့)အဖြဲ႕၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္
မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ၂ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ယြမ္ ၃၈ ထရီလ်ံ
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံ) အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ
စနစ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္ေရးေစ်းကြက္က
အေထာက္အကူျပဳထားၿပီး ေစ်းဝယ္သူမ်ားက ေငြစကၠဴျဖင့္ ဝယ္ယူရေသာ စတိုးဆိုင္မ်ားကို
ေရွာင္ဖယ္လာမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

''ေနာက္လာမယ့္ ရာစုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ပထမဆံုးေငြစကၠဴ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္
ပထမဆံုးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္'' ဟု တ႐ုတ္
ေစ်းကြက္သုေတသနအုပ္စုဒါ႐ုိက္တာ ဘန္ေက့ဗန္ဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ ေစ်းကြက္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထက္ အဆ ၄ဝ ႏွင့္ ၅ဝ ၾကား
ပိုႀကီးေၾကာင္း ေက့ဗန္ဒါက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ
အလီဘာဘာကုမၸဏီ၏အဖြဲ႕ဝင္ 'အန္႔ ဖိုင္နန္ရွယ္' ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈအုပ္စုက ယခုအခ်ိန္တြင္
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အယ္လီေပး (ဗူငစေပ) မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ႏွင့္ တန္းဆန္႔ အင္တာနက္
ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ၏ နာမည္ႀကီး စာတို(မက္ေဆ့ခ်္) ေပးပို႔ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ
'ဝီခ်က္ေပး' တို႔ကို အသံုးျပဳသူေပါင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို
စိုးမိုးေနေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈကို အသံုးမျပဳဘဲ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ား ေပက်င္းတြင္
ရွားပါးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အသီးအႏွံေစ်းမ်ားတြင္ သီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို
ဘားကုတ္မ်ားျဖင့္ထားရွိၿပီး အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ ဝယ္ယူလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အငွားယာဥ္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္လွည္းမ်ားႏွင့္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္မ်ား
အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကပါ ေငြစကၠဴ လက္ခံရယူျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

ဘားကုတ္အစစ္မ်ားကို အတုမ်ားႏွင့္ အစားထိုးၿပီး ဝယ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊
သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူ၏ ဘဏ္စာရင္းမွ ေငြမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္
မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ လံုျခံဳေရးစိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္မႈ ညီမွ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
အေကာင္းဆံုးေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက
လိမ္လည္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအႏၲရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ပိုမိုတက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း