တ႐ုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို စံုစမ္းေန

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၅ ရက္က ခ်ံဳခ်င္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္ကို ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ရစဥ္။၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၅ ရက္က ခ်ံဳခ်င္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္ကို ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ရစဥ္။

ေပက်င္း - ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ခ်ိန္က
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ပါတီ၏ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပါတီညီလာခံႀကီးမတိုင္မီ လမ်ား၌
စတင္ခဲ့သည္။

ပါတီစည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး ခ်ဳံခ်င္းတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္က
လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ရက္ခန္႔၌ ျဖဳတ္ခ် ခံရေသာ ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္ကို ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး
ဗဟိုေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ ရွင္ဟြာသတင္းဌာနက ဆိုသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အက်င့္ပ်က္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္
တစ္သက္က်ခံရေသာ ခ်ဳံခ်င္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ပိုရွီလိုင္းမွစ၍
ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၂၅ ဦး၏ ပထမဦးဆံုး
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

ခ်ဳံခ်င္း၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ အစားထိုးျခင္းကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၌ ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။
ရွီ၏ လက္ေထာက္ေဟာင္း ခ်ဲင္မင္းနားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။

အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိ ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္သည္ အသက္ အငယ္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး
တစ္ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္တိုးျမႇင့္ေပးခံရမည္ဟု
တစ္ေျပးေနသူျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္က်င္းပမည့္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီညီလာခံအတြက္
ခ်ဳံခ်င္းတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သူမ်ားက
ဆိုသည္။ ထိုပါတီညီလာခံက ရွီက်င့္ဖ်င္ကို ၾသဇာတိကၠမ အရွိဆံုး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္
ခိုင္မာေစဖြယ္ရွိၿပီး ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္းဆက္ႏိုင္ရန္ ရွီက်င့္ဖ်င္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စတုတၴအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ
ခ်ဳံခ်င္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ အဓိကေနရာျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ရွီက်င့္ဖ်င္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္အေရးကို
ရပ္ဆိုင္းသြားေစရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည့္ ကြန္ရက္တြင္ ပိုရွီလိုင္း ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ေကာလာဟလ
သတင္း ထြက္ခဲ့သည္။ ဆြန္က်ဲန္းခ်ဳိင္သည္ ခ်ဳံခ်င္းတြင္ ပိုရွီလိုင္း၏ ၾသဇာကို ၿဖိဳဖ်က္ေရးအတြက္
တာဝန္ေပးခံခဲ့ရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း