တ႐ုတ္ပိုင္နက္ေျမကို စိုးစဥ္းမွ်အစြန္းမခံဟုရွီက်င့္ဖ်င္ ဆို

ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္က တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္က တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီ

ေပက်င္း - အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ ေပါင္းစံုရွိေနသည့္ၾကားက တ႐ုတ္သမၼတ
ရွိက်င့္ဖ်င္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုကို
ၾသဂုတ္ ၁ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ကာ ႏိုင္ငံ့ေျမ၏ တစ္လက္မကိုမွ် ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ဆံုး႐ံႈးခံမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲ၌
သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တစ္နာရီနီးပါးၾကာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာရ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ အဓိကက႑ကို ပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
(ပီအယ္လ္ေအ) သည္ စစ္သည္အင္အား ၂ ဒသမ ၃ သန္းျဖင့္ ကမၻာတြင္ အႀကီးဆံုး အျမဲတမ္း
တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။

''တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တန္ဖိုးထားၿပီး က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕မႈတို႔တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လံုးဝ
မပါဝင္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မႈပံုစံမွန္သမွ်ကို ေအာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္''ဟု တ႐ုတ္
လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ခန္းမႀကီးတြင္ စုေဝးေရာက္ရွိေနေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္ရွိႏွင့္
အၿငိမ္းစား ပီအယ္လ္ေအအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဘယ္သူ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပိုင္နက္အစိတ္အပိုင္းကို ခြဲထုတ္ယူခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအက်ဳိးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ ခါးသီးတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္သမွ်ကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႔လက္ခံဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔''ဟု ရွီကဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားေနသည့္ နယ္စပ္တြင္ သီတင္းပတ္မ်ားစြာၾကာသည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း
အေျခအေနႏွင့္ တ႐ုတ္က လက္ရွိတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည့္၊
တိုေတာင္းေသာ္လည္း ေသြးထြက္သံယိုရွိသည့္ စစ္ပြဲထက္ ပိုၿပီးဆိုးရြားႏိုင္သည့္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္မႈကို
ေရွာင္ရန္ အိႏၵိယတပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ကို တ႐ုတ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆိုေနသည္။

အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကြၽန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္လႈပ္ရွားမႈတြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပါဝင္မႈမွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ အျခားအစိုးရငါးခုႏွင့္ ပိုင္နက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သိမ္းသြင္းမႈမ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္လွ်င္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)ကိုေအာင္ႏိုင္ရန္
အင္အားအသံုးျပဳရန္လည္း တ႐ုတ္က ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္
ကြၽန္းကို တ႐ုတ္က ၄င္း၏ပိုင္နက္ဟု ယူဆသည္။

မြန္ဂိုလီးယား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အလယ္ရွိ က်ဴရီဟဲ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း၌ ဇူလိုင္ ၃ဝ
ရက္၌က်င္းပေသာ စစ္ေရးျပပြဲတြင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာလက္နက္မ်ားပါဝင္သည္။
တ႐ုတ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးမ်ားကို အာမခံသည့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္လုပ္ႏိုင္
စြမ္း စစ္တပ္တြင္ရွိသည္ဟု စစ္ဝတ္စံုဝတ္ထားေသာ ရွီက်င့္ဖ်င္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ပီအယ္လ္ေအသည္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို
မဆုတ္မနစ္လိုက္နာရန္ႏွင့္ ပါတီကို သစၥာရွိသည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
သမၼတ ရွိက်င့္ဖ်င္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

- ေအပီ၊ ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း