ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ေရွ႕တန္းေရာက္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း

အာဆီယံေဒသတြင္း ဖိုရမ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျဖၾကားေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀မ္ရီ။ ဓာတ္ပံု - ေအပီအာဆီယံေဒသတြင္း ဖိုရမ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျဖၾကားေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀မ္ရီ။ ဓာတ္ပံု - ေအပီ

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္
တာေ၀းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ စေနေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ
အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္၌
ႀကီးထြားလာေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ေဒသဆုိင္ရာနဲ႔ ကမၻာ့တည္ၿငိမ္ေရးမ်ားကို
ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျပည့္အ၀ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
တိုက္တြန္းသည္" ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈမ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အာဆီယံကို
ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္
အစိုးရအၾကား အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးရသည့္ ကိစၥ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံ ဦးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပံဳယမ္း ကို ေဘးဖယ္ထားရန္ ၀ါရွန္တန္က
လိုလားလ်က္ရွိ၏။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားက ရရွိေသာ သတင္းမ်ား အဆိုအရ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္အေရးကိစၥကို
အာဆီယံက ေၾကညာခ်က္သုံးခု ထြက္ရွိျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိိမ္ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။

အဆုိပါ သုံးခုမွာ သီးျခား ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၊ ပူးတြဲတရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္
အာဆီယံဖိုရမ္ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။

"ဒီလို ေၾကညာခ်က္သုံးခု ထြက္ရွိျခင္းက အာဆီယံအေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား
စမ္းသပ္မႈေတြအေပၚ အေလးအနက္ သေဘာထားတယ္ဆိုတာ ျပသျခင္းပါပဲ" ဟု သတင္းရင္းျမစ္
တစ္ဦးကဆိုသည္။

အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေစာပိုင္းကမူ
အေမရိကန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲႀကီး မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္
အာဆီယံ၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။

အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး လီလ်ံမင္းထံသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ရီယြန္ဟိုက ေပးပို႔ခဲ့သည့္စာတြင္ ေဒသတစ္ခုလံုးမွာ စစ္ျဖစ္ပြားမည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔
ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္
အေမရိကန္ - ေတာင္ကိုရီးယား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ကိစၥကို အာဆီယံညီလာခံမ်ား၌ ေဆြးေႏြးကာ
ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ တက္ႂကြေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္" ဟု အဆုိပါစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပေသာ အာဆီယံ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ပင္
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကတည္းက အာဆီယံအစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ား၌ လႊမ္းမိုးေနခဲ့ေသာ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးကိစၥကပင္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရီက တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕အၾကားတြင္
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ က်င့္ထံုးမူေဘာင္ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က်င့္၀တ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ မူေဘာင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာတူၿပီးၿပီ၊
အတည္ျပဳၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုပါပဲ" ဟု
၎က ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၀မ္ရီက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က်င့္၀တ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
အတြက္ အဆင့္သုံးဆင့္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ပထမအဆင့္မွာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း
စတင္ရန္ျဖစ္၏။

ဒုတိယအဆင့္မွာ ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က်င့္၀တ္၏
ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ အဖြဲ႕အားလံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား
သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္မွာ ယခုႏွစ္အကုန္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္
က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ျဖစ္၏။

"ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အၿပီးသတ္မူေဘာင္ဟာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို
ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္တယ္။ အေပါင္းလကၡဏာတိုးတက္မႈကိုလည္း ျပသႏုိင္မယ္။ ဒါဟာ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ဆႏၵကို
ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၀မ္ရီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေျခအေနသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္
အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု
ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"တ႐ုတ္နဲ႔ အာဆီယံတို႔ဟာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းေတြ
ရရွိေၾကာင္း ကမၻာႀကီးကို အတူတကြ သတင္းေပးပို႔ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အၾကား
ရရွိတဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး သေဘာတူညီမႈပါပဲ"ဟု ဆိုသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္
အာဆီယံအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑က ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္း
၀မ္ကေျပာၾကားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က်င့္၀တ္ မူေဘာင္သည္ အျငင္းပြားေနသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကို အဆိုပါ
အျငင္းပြားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ား အားေကာင္းေစရန္
ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ ျပႆနာကို ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံသည္ တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဒသတစ္ခုလံုး၌ အာဆီယံ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္
ပြဲလမ္းသဘင္ အမ်ားအျပား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္စိန္း ကမ္းေျခမွ အာဆီယံ စတင္ေပါက္ဖြား လာသည့္ နည္းတူ ယခုႏွစ္ (၅၀) ျပည့္တြင္
ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ အစီအစဥ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔တြင္လည္း အာဆီယံအနာဂတ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အေျမာက္အျမား က်င္းပသြားရန္ရွိသည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကလာ့ ေလတပ္စခန္း၌ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံကို က်င္းပအၿပီးတြင္
ဖိလစ္ပိုင္သည္ ၎၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒါနယ္ထရမ့္ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားမွာ
အဆိုပါ ထိပ္သီးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း