ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္ရန္ တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

 

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီေဟာင္ဟိုကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က မနီလာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအပီေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီေဟာင္ဟိုကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က မနီလာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအပီ

မနီလာ - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္း၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လိမၼာပါးနပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
အၾကံေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကို ေနာက္ထပ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္
ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရီ၏
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ အစိုးရကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
အေမရိကန္၏ တြန္းအားေပးမႈသည္ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။သို႔ေသာ္
ဝမ္က တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေမရိကန္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား
အစည္းအေဝးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္တန္းသံတမန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုရီးယား
ကြၽန္းဆြယ္ကိစၥမွာ အေရးႀကီးသည့္အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း
ေျမာက္ကိုရီးယားႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဝမ္ကဆိုသည္။

''ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ႏွင့္ ႏ်ဴးကလီးယားဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း၏ ေစတနာကို မေစာ္ကားရန္'' ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီး ရီေဟာင္ဟိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာၿပီးေနာက္ ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ''တင္းမာမႈေတြ ျမင့္တက္လာတာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔
ကို တိုက္တြန္းသြားခ်င္ပါတယ္'' ဟု ဝမ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႈပ္ရွားမႈတြင္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္ရန္ အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ဟု ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္
မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္မည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား
စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္
လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ညပိုင္းတြင္ နယူးဂ်ာဆီျပည္နယ္ရွိ ေဂါက္ကလပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္
သမၼတထရမ့္ကသူ၏ တြစ္တာအေကာင့္တြင္ ''ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းနဲ႔ စကားေျပာ
ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ေထာက္ခံမဲ ၁၅ မဲ ႏွင့္
ကန္႔ကြက္မဲမရွိမႈအတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္'' ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းတုိ႔၏ တစ္နာရီၾကာျမင့္သည့္ ဖုန္းျဖင့္
စကားေျပာဆိုမႈတြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္
ဖိအားအျပင္းအထန္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံးက
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနအရ သိရသည္။

ေတလာဆန္က ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ပစိဖိတ္တြင္ တိုက္ခိုက္က်ဆံုးခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္
အေမရိကန္စစ္သား ၁၇,ဝဝဝ တို႔ကို ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ မနီလာ - အေမရိကန္ စစ္သခ်ႋဳင္းသို႔
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဝမ္းနည္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္သခ်ႋဳင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၁
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အၾကား အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃၆,ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ
နာမည္မ်ား ေရးသားထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္စာအုပ္တြင္
ေတလာဆန္က 'လြတ္လပ္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔'ဟု သူ၏လက္မွတ္ျဖင့္ ေရးသားျဖည့္
စြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

(ယခုေဆာင္းပါးမွာ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္မွ ေဆာင္းပါးရွင္  Carol Morello ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

(ဝါရွင္တန္ပို႔စ္)

 

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း