အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမင့္တက္လာ

 

ဘက္မင္စတာ ေဂါက္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ေျပာၾကားေနေသာ ထရမ့္။ ေအပီဘက္မင္စတာ ေဂါက္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ေျပာၾကားေနေသာ ထရမ့္။ ေအပီ

ဆိုးလ္ - ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ''ကမၻာက တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသာ
ေပါက္ကြဲမႈမ်ဳိး''ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္ကလည္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရွိ
အေမရိကန္ပိုင္နက္ကြၽန္း ဂူအန္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္
အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီးယားဒံုးက်ည္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေရးပါသည့္
နည္းပညာကို ေျမာက္ကိုရီးယားက တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ အဆိုပါ
ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ မွ မိုင္ ၂,၁ဝဝ
(ကီလိုမီတာ ၃,၄ဝဝ) ခန္႔အကြာတြင္ ရွိေသာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ အေမရိကန္ပိုင္နက္
ကြၽန္းျဖစ္သည့္ ဂူအန္ကြၽန္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပံုမွန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားကို လက္ဦးမႈရယူတိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ ၄င္း၏ ေလးစားရေသာေခါင္းေဆာင္
လံုးဝေခ်မႈန္းခံရမည္ဟု ယံုၾကည္ေစရသည္အထိ ေျမာက္ကိုရီးယားက အရဲစြန္႔လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဆိုင္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္၏
ေျမာက္ကိုရီးယားပံုစံအတိုင္းလိုက္၍ ေလလံုးထြားမႈက မုန္းတီးမႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစၿပီး
ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡကို မွားယြင္းတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းမႈက
အစပ်ဳိးလိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဂူအန္ကြၽန္းအနီးရွိ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တာလတ္ႏွင့္ တာေဝးပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္မ်ား ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အစိုးရပိုင္ သတင္းေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ဂူအန္ကြၽန္းရွိ အေမရိကန္
ေလတပ္စခန္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာ
ရွိၿပီး ရွင္းလင္းပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား
ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း
ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီယားျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ၄င္း၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္
သြားမည္ဟု အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဘတ္တယ္ဟြန္းကေျပာၾကားခဲ့
သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ တာေဝးဒုံးက်ည္မ်ား အပါအဝင္ ႏ်ဴကလီးယား
လက္နက္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသးသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထရမ့္က သူအနားယူေနေသာ
နယူးဂ်ာဆီရွိ ေဂါက္ကလပ္မွတိုက္႐ုိက္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၄င္း၏ အာရွ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပစိဖိတ္ႏွင့္ ယင္းေဒသအလြန္တြင္
တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ထိုးေဖာက္မႈအရွိန္က ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ဳိးဆက္
မ်ားရွိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဂူအန္ကြၽန္းကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဟြာေဆာင္
၁၂ အမ်ဳိးအစား ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မည္ျဖစ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္
စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္မျပဳလုပ္မီ အကြာအေဝး အေဝးဆံုး အလားအလာရွိသည့္
ဒံုးက်ည္အမ်ဳိးအစား စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက နည္းပညာဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္
ေသာ္လည္း ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူး မေလာင္ကြၽမ္းဘဲ ကမၻာ႔ေလထုအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္
အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ျပင္ ပစ္မွတ္ကို တိတိက်က်
ထိမွန္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

- ေအပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း