ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္း ဘ႐ူႏိုင္းႀကိဳးပမ္းမည္

ဘန္ဒါစီရီ ဘဂ၀မ္ (ဘ႐ူႏိုင္း)- အာဆီယံ၏ဥကၠ႒ျဖစ္ေနစဥ္ ကာလ အတြင္း ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသည္
ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား အားလံုး
အက်ဳံး၀င္သည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းရွိေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားလုပ္ရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္
တင္းမာမႈသည္ ေဒသတြင္းမွာ လႈပ္ခတ္လ်က္ရွိေနစဥ္ အတြင္း ေရနံႂကြယ္၀သည့္ ဘ႐ူႏိုင္း
ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံဥကၠ႒ ေနရာကို ဆက္ခံရရွိ ထားသည္။

ဤကိစၥသည္ ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရး အတြက္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံက
ျမင္ထားရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ
ေျပလည္သြားေစလိုေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး
က ေျပာသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၏ အစိတ္ အပိုင္းအခ်ဳိ႕တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္
(တိုင္ေပ) ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ဤေဒသသည္ ကမၻာ့အေရးအႀကီးဆံုး သေဘၤာမ်ားသြားရာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာႂကြယ္၀သည့္ ေနရာဟု
ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္မွစၿပီး ယခင္ကတည္းကျဖစ္ေပၚေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္
လာရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပို၍ၾကမ္းၾကဳတ္လာေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္
ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က စြပ္စြဲလာသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္
အာဆီယံအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဒသတြင္း အျငင္းပြား
မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လက ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ဤကိစၥမွ ရန္ၿငိဳးေၾကာင့္ အျပန္အလွန္အပုပ္ခ်မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရာတြင္
အာဆီယံအဖြဲ႕၏ ၄၅ ႏွစ္ သက္တမ္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ အေနအထားယူရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ခုခံခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။

အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ ၾကသည့္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း
ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္း
ရင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို သီးျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္ အေလးအနက္ ေျပာေသာ္လည္း အာဆီယံကမူ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျဖရွင္းလိုျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔
ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဟူေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတို႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံတြင္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း
ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေျပာဆို
ခဲ့သည္။  (ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း