တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားျခင္း ေခတ္စားလာ

၀မ္ဒန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ 'အိမ္ျဖဴေတာ္'၌ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ကေလးတစ္ဦး။ ေအအက္ဖ္ပီ၀မ္ဒန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ 'အိမ္ျဖဴေတာ္'၌ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ကေလးတစ္ဦး။ ေအအက္ဖ္ပီေပက်င္း-ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဆး႐ံုခန္းတစ္ခန္းသည္ ဥေရာပ၌ ၁၈ ရာစုႏွစ္အတြင္း
ေခတ္စားေသာ အေျပာက္အမြမ္း တန္ဆာဆင္ထားေသာ ဆိုဖာႏွင့္ မိုနာလီဇာ ပန္းခ်ီကားျဖင့္
ဆင္ယင္ထားၿပီး သားေယာက်္ား ကေလးေမြးခဲ့ေသာ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိ၀မ္ဒန္က "ခမ္းနားႀကီး
က်ယ္ၿပီး ေကာင္းစြာ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ 'အိမ္ျဖဴေတာ္' မွာ ေနခ်င္တယ္"ဟု ဆိုသည္။

ေပက်င္းၿမိဳ႕ အင္တိုင္ေဆး႐ံုရွိ ဤ အခန္းသည္ သမၼတတစ္ဦးအတြက္ အခန္းလို ခမ္းနားလွၿပီး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခ်မ္းသာေသာ လူလတ္တန္းစားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ တန္ဖိုးႀကီး သီးသန္႔
အခန္းျဖစ္သည္။ ၀မ္ဒန္သည္ သူ၏ သားဦးကေလးကို ေမြးဖြားရာတြင္ တန္ဖိုးႀကီး ဤအခန္းကို
အသံုးျပဳျခင္း တစ္ခုသာ ထူးျခားသည္မဟုတ္ေသးေပ။

ၿမိဳ႕ေပၚေန ကြ်မ္းက်င္ေသာ အတတ္ပညာရွင္ အမ်ားစုအၾကား ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားမႈ ေခတ္စားေန
သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၀မ္သည္ သဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဗိုက္ခြဲ ေမြးလိုၾကသည့္ တ႐ုတ္
မိခင္အခ်ဳိးသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
ရွိရာ ဆယ္စုႏွစ္မရွိတရွိေလာက္အတြင္းႏွစ္ဆေက်ာ္တက္လာရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံုနား
နီးလာေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးဖြားရာတြင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန စိုးရိမ္ရေသာ
အေျခအေနတြင္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္း၏ အႏၲရာယ္သည္
အက်ဳိးျပဳမႈထက္ တစ္ခါတစ္ရံ ပိုႀကီးေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းႏႈန္းသည္ လြန္စြာ ျမင့္မားလာေၾကာင္း၊ အဓိကအေၾကာင္းရင္း
သည္ ေဆး႐ံုေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ Duke University
တြင္ တ႐ုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေလ့လာေနေသာ သုေတသီ ရွင္လန္တန္
ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ေဆး႐ံုမ်ားသည္ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ အနည္းငယ္ရရွိၿပီး ၀င္ေငြထက္၀က္နီးပါး
သည္ ဗိုက္ခြဲေမြး သည့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားကရသည္။ အျခား ၀င္ေငြမ်ားသည္ ေရာဂါစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္
ေဆး၀ါးမ်ားမွရသည္။ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးဖြားျခင္း ထက္ ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းသည္ သံုးဆ၊
ေလးဆပိုကုန္က်သျဖင့္ ေဆး႐ံုအေနျဖင့္ပို၀င္ေငြရသည္ဟု တန္ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မိသားစုတစ္စု ကေလးတစ္ဦးစီမံကိန္း မူ၀ါဒေၾကာင့္ ပိုက္ဆံရွိမိဘမ်ားက
တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈတြင္ ပိုေဘးကင္းသည္ဟု ၎တို႔ယူဆၾကေသာ ထို
လုပ္ငန္းစဥ္၌ ေငြကို ေရလိုသံုးေနၾကသည္ဟု တန္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား သဘာ၀အေလ်ာက္ မီးဖြားျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္အားေပးသည့္အေနျဖင့္
အင္တိုင္ေဆး႐ံုက ေရထဲတြင္ မီးဖြားျခင္းကိုကမ္းလွမ္းၿပီး သားဖြားျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ပတ္သက္၍
စိတ္ညႇိဳ႕ျခင္း နည္းပညာကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္
ေပးျခင္းသည္ ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္း နီးပါးကုန္က်သည္။

"အဓိကျပႆနာတစ္ခုက တ႐ုတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ နာမွာ သိပ္ေၾကာက္
တယ္။ ေရထဲ မီးဖြားျခင္းက လူနာရဲ႕ေၾကာက္စိတ္ကို မေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း
စိတ္ညႇိဳ႕ျခင္းကို စတင္ခဲ့ရတယ္" ဟု အင္တိုင္ေဆး႐ံု၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်န္ဖင္ဂလင္းက
ေအအက္ဖ္ပီသတင္း ဌာနသို႔ ေျပာျပသည္။

ေဆး႐ံုအခန္းမ်ားကို 'အိမ္ျဖဴေတာ္'၊ 'အစၥလမၼာဘတ္နန္းေတာ္' စသည္ျဖင့္ နာမည္ေပးထား
ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ေဇာနီ ခင္းေပးျခင္းသည္ မိဘမ်ားအား ၎တို႔၏ ကေလးႀကီးျပင္းလာေသာအခါ
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကို စိတ္ကူးယဥ္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ မဂၤလာေတးဂီတ
တီးေပးျခင္းမွာ မီးဖြားျခင္းသည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ခ်န္ကဆိုသည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း