အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တာေ၀းဒံုးက်ည္သစ္ ျပသခဲ့

အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား လွည့္လည္အင္အားျပပြဲတြင္ အဂၢနီ-၅ ဒံုးက်ည္ကို ျပသခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား လွည့္လည္အင္အားျပပြဲတြင္ အဂၢနီ-၅ ဒံုးက်ည္ကို ျပသခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

နယူးေဒလီ- ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲႀကီးျဖင့္
သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပရာတြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္တာေ၀းပစ္ ႏ်ဴကလီးယား
ဒံုးက်ည္ အသစ္တစ္စင္းကို ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားေပၚတင္ေဆာင္၍ ျပသခဲ့ရာ ယင္းသည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ
မည္သည့္ ေဒသကိုမဆို ထိမွန္ေအာင္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါလက္နက္ျဖင့္ အင္အားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအားမိမိတို႔ မဟာမိတ္ ျပဳကမ္းလွမ္းထားသည့္လက္ကို မေလးမစားျပဳေသာ္ျငား
လည္း ထာ၀စဥ္ကမ္းလွမ္းထားျမဲ ထားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ လက ထိေရာက္ႏိုင္စြမ္း ကီလိုမီတာ ၅,၀၀၀ (မိုင္ ၃,၁၀၀) ရွိၿပီး
တ႐ုတ္ျပည္မ၏ တစ္ဖက္စြန္းမွ အျခားတစ္ဖက္စြန္း တိုင္ေအာင္ ထိေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ဥေရာပ
တိုက္တိုင္ေအာင္ ထိေရာက္ ႏိုင္ေသာ အဂၢနီ-၅ (Agni V) ဒံုးက်ည္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ခဲ့
သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈအား တြန္းလွန္ ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ သိသာ
ထင္ရွားေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈဟု ႐ႈျမင္ေသာ အဆိုပါ အဂၢနီ-၅ ဒံုးက်ည္ သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ႏွစ္ပတ္လည္လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကို ေဒၚလာေငြ ကုေဋ
ေပါင္း အျပန္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ အကုန္အက်ခံ၍ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ ၀ယ္ယူ
စုေဆာင္းခဲ့ေသာ အျခားစစ္သံုးေလယာဥ္၊ တင့္ကား၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျပသခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနား လွည့္လည္ပြဲအတြက္ အစဥ္အလာအရ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္
ဓာတ္ ထက္သန္မႈကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို အသြား
အလာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ဘူတန္ဘုရင္ ဂ်စ္ေမးကီဆာရ္နမ္ဂ်ဲလ္၀မ္ခ်ပ္လည္း
အဓိကဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္သည္။

အိႏၵိယ၏ အဂၢနီ-၁ ႏွင့္ အဂၢနီ-၂ တာတိုဒံုးက်ည္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း စစ္ၿပိဳင္ဘက္ ပါကစၥတန္အား
ရည္စူး၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ပၪၥမေျမာက္ အဂၢနီဒံုးက်ည္မွာ
မူ အိႏၵိယ၏ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္မႈျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကားတြင္ ကသိကေအာက္ႏိုင္ေသာ ဆက္ဆံ မႈရွိၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့
ေသာ ခဏတာ နယ္စပ္စစ္ပြဲေၾကာင့္ တစ္္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္မႈ အေမြကို ဆက္ခံသည့္ ရန္စ
ေဟာင္းရွိခဲ့သည္။

သမၼတႏိုင္ငံ ေတာ္ေန႔ က်င္းပလုဆဲဆဲတြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအား
ေၾကညာခဲ့ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
ရာတြင္ သမၼတ ပရာနပ္မူကာဂ်ီက "နယူး ေဒလီ (အိႏၵိယ) က မိတ္ေဆြႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ကမ္းထား
ျခင္းကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားရန္" ပါကစၥတန္အား သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

စေနေန႔တြင္ ထပ္မံအသံလႊင့္ေသာ ၎၏မိန္႔ခြန္းသည္ အျငင္းပြားေနေသာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသ
တြင္ ခိုင္ခံ့တည္ျမဲ လ်က္ရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလအေတာအတြင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက
ပါးလႊာလြန္း၍ အထိအခိုက္မခံေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္
သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲျခား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္
တြင္ စစ္ပြဲ ေပါင္းသံုးႀကိမ္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကရာ ၎တို႔အနက္ စစ္ပြဲႏွစ္ပြဲမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက
မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ရပ္တည္ ေျပာၾကားလ်က္ရွိေသာ ကက္ရွ္မီးယားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္
ေပသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း