ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီးသမၼတ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္ ပတ္ဂြမ္ေဟးကိုဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မိန္႔ခြန္း မေျပာၾကားမီ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ကေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္ ပတ္ဂြမ္ေဟးကိုဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မိန္႔ခြန္း မေျပာၾကားမီ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ကေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ပတ္ဂြမ္ေဟးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး
အမ်ဳိးသမီးသမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့အၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ရန္စမႈမ်ားကိုလံုး၀
သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိ ျပဳေျပာဆိုခဲ့ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကိုလည္း ယင္းတို႔
၏ႏ်ဴကလီးယားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းစြန္႔လႊတ္သြားရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အာရွတိုက္၏ စတုတၳစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ စစ္အာဏာ
ရွင္ေဟာင္း တစ္ဦး၏သမီးျဖစ္သူ အသက္ ၆၁ ႏွစ္ အရြယ္ပတ္သည္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးလာမႈႏွင့္
ကမၻာေပၚရွိ အိုမင္းသူအေရအတြက္ အလ်င္အျမန္မ်ားျပားလာေန ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္
လူမႈဖူလံု ေရးစရိတ္စကႀကီးျမင့္လာမႈမ်ား အပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုေရွ႕မွ ပရိသတ္ ေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ေရွ႕ေမွာက္၌
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရာတြင္ ၎က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္
ထုတ္လုပ္ေရး အၾကံႀကီးမႈကို ဖင့္ႏႊဲျခင္းမရွိဘဲ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္းသို႔ ျပန္
လည္၀င္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎၏ တတိယ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈကို ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ရပ္အား ကမၻာတစ္၀န္းက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈျပဳခဲ့ၾကၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး
ေကာင္စီက ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈျပဳလုပ္မည္ဟု သတိေပးေျပာၾကား
လိုက္သည္။

"ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္စမ္းသပ္မႈဟာ ကိုရီးယား
ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ရွင္က်န္ရစ္မႈနဲ႔ အနာဂတ္အေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ ဒီေဖာက္ခြဲစမ္းသပ္မႈရဲ႕ သားေကာင္ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ
မလြဲ မေသြတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

"ကြ်န္မဘက္ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အသက္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုျခံဳမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္
တဲ့ အျပဳအမူဟူသမွ်ကို သည္းခံမွာမဟုတ္ပါဘူး"ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ေျမာက္
ကိုရီးယားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးေပၚလစီကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု လည္း
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ ၎၏ေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယား၏
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ားက
ကန္႔သတ္မႈျပဳထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း စမ္းသပ္မႈသည္ ၎၏ အာဏာရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီတြင္း
မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ အျပန္အလွန္ ေဈးဆစ္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထား
တင္းမာေသာသူမ်ားကို ပိုမိုအတင့္ရဲလာေစဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရာသီဥတု ခ်မ္းေအး၍ မိုးသားမ်ား အံု႔ဆိုင္းေနသည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္နာရီၾကာ
သမၼတအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ အေျမာက္ ၂၁ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္
အေလးျပဳမႈလည္း ပါ၀င္သည္။

သမၼတ ပတ္ ေရာက္မလာမီ လူထုပရိသတ္အား ေႏြးေထြးေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ 'ေပါ့ဟစ္'အျဖစ္ နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိေသာ ဂန္းနမ္း
စတိုင္ (Gannam Style) ေတးသီခ်င္းကို ကိုရီးယားရက္ပါ PSY က ဦးေဆာင္သီဆိုခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ပတ္သည္ ၎၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ကြယ္လြန္သူအာဏာရွင္
ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒကို အလြန္မုန္းတီးသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးသမား ပတ္ခြ်န္ဟီး စစ္အုပ္စုျဖင့္
အာဏာသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အၾကာတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရျခင္း
ျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း