အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရပါတီဥကၠ႒ လာဘ္စားသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ခံရ

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ အနပ္စ္အာ ဘန္အင္ဂရမ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ အနပ္စ္အာ ဘန္အင္ဂရမ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်ကာတာ - အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ (KPK) သည္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လာဘ္စားမႈတစ္ခု ႏွင့္ပတ္သက္၍ သကၤာမကင္းသူအျဖစ္ အာဏာရ
ပါတီဥကၠ႒အား ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၂၂ ရက္က နာမည္ေဖာ္ထုတ္ ေၾကညာလိုက္ရာ ယင္းမွာ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလအတြင္း သမၼတႀကီး၏ပါတီအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္
ေနာက္ဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ သံသယအျဖစ္ခံရသည့္ အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒
အနပ္စ္အာ ဘန္အင္ဂရမ္၏ အမည္ကို AU ဟူ၍သာ အတိုေကာက္ အကၡရာႏွစ္လံုးျဖင့္သာ ေဖာ္ျပ
ထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဂ်ဳိဟန္ကဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ႐ူပီးယား ၁ ဒသမ ၁၇ ထရီလ်ံ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၂၀ ဒသမ ၅ သန္း) အကုန္အက်ခံ၍ ဟမ္ဘလန္ အားကစား႐ံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္
၌ AU က လာဘ္လာဘအျဖစ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလက္ခံ
ရယူသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မိမိတို႔၌ရရွိထားသည္ဟုလည္း ဆို
သည္။

ယင္းသတင္းဆိုးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ႏွိမ္နင္းေနေသာ ကာလအတြင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က
ဒုတိယအႀကိမ္ မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ေသာ လက္ရွိသမၼတ
ဆူဆီလိုဘမ္ဘန္း ယူဒိုယိုႏိုအတြက္ အရွက္ရဖြယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သြားသည္။

ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ သမၼတ႐ံုး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ
ေသာ အားကစား၀န္ႀကီး အင္ဒီမာလာရန္ဂ်င္ မွာ ယခုကိစၥႏွင့္ၿငိစြန္းေန၍ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီး
ျဖစ္သည္။

၎သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (KPK) စတင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔ထိ လာဘ္ယူမႈျဖင့္ ပထမဆံုး ႏုတ္ထြက္သြားရေသာ ၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ဘ႑ာထိန္းေဟာင္း မိုဟာမက္ နာဇ႐ူဒင္သည္လည္း အားကစားဆိုင္ရာ
လာဘ္ယူမႈ တစ္ခုျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလက သီးျခား ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ဆယ္လၾကာ အျပစ္ေပး
ခံခဲ့ရသည္။

အာဘာနင္ဂရမ္ (၄၃ ႏွစ္) သည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ အသက္အငယ္ဆံုး ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္
သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အားကစား၀န္ႀကီးေဟာင္း အင္ဒီမာလာရန္ဂ်င္ကို အႏိုင္ရၿပီး ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္
လာခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္ကာလတြင္
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္အနည္း ငယ္မွစ၍ ျပန္လည္ဆိုးရြားလာသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (TI) ၏ ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္
ၫႊန္းကိန္းအရ အဂတိလိုက္စားမႈအမ်ားဆံုး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ၁၁၈ ေန
ရာမွ ၁၇၆ ေနရာသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း