ဖိလစ္ပိုင္ စူလ္တန္ႏွင့္ေနာက္လိုက္မ်ားက ေဘာ္နီယိုကြ်န္းမွ ထြက္ခြာရန္ျငင္းဆို

စူလ္တန္ေစာ္ဘြား ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ မေလးရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီစူလ္တန္ေစာ္ဘြား ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ မေလးရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

မနီလာ - မေလးရွားပိုင္ျဖစ္ေသာ ဆားဘားျပည္နယ္သို႔ ယခုလအတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေနၾက
သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ စူလ္တန္ေစာ္ဘြား၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္မ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမအတြင္းမွ
ထြက္ခြာမည္မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ ဘိုး ဘြားပိုင္နယ္ေျမအား ျပန္လည္ သိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အေျခအေနမ်ား တင္းမာေနသည့္ၾကားမွ စူလ္တန္ ေစာ္ဘြားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာ
ၾကားသည္။

ေသနတ္သမား အေယာက္ ၂၀ အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္
လံုျခံဳေရး တပ္မ်ား၏ ေခ်ာင္ပိတ္ျခင္းကိုခံေနရၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ျပန္ရန္ မေလးရွားအစိုးရက အတင္း
အက်ပ္ေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားမွ ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု စူလ္တန္ေစာ္ဘြား
ဂ်မာလူကီရမ္က ဆိုသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုင္တဲ့ အိမ္ကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာေၾကာင့္ ထြက္သြားရမွာလဲ။ အမွန္တကယ္က
မေလးလူမ်ဳိး ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြကို ပိုက္ဆံေပး ၿပီးငွားေနရမွာ" ဟု မနီလာမွ သတင္း
ေထာက္မ်ားကို ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ စူလ္တန္ေစာ္ဘြား ႏွင့္ ၎၏ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္
မႈကို တိုက္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း "ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္
လွည့္စရာ မရွိပါဘူး" ဟုဆိုုသည္။

၀င္ေရာက္ေနထုိင္သည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ လက္နက္မ်ားရွိသည္ဟု မေလးရွား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာၾကားထား ေသာ္လည္း ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ လက္နက္မပါဘဲ သြားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု
ေစာ္ဘြားကီရမ္က အခိုင္အမာ ဆိုသည္။

လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနေသာ အပိုင္းအပါအ၀င္ ေဘာ္နီယိုကြ်န္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္
က ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း အေျခစိုက္ အစၥလမၼစ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဆာ့ဘက္ျပည္နယ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အတြက္ အခ်ိန္အတန္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ မေလးရွားမွေပးေသာ မဆို
စေလာက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏကို ၎၏ အေမြဆက္ခံသူမ်ားက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လက္ခံေနဆဲ
ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဟစ္ရွာမတ္ ဒင္ဟူစိန္က ေသနတ္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႕ကို အေယာက္ ၈၀ ႏွင့္ ၁၀၀ ၾကား ထားရွိခဲ့သည္။

"မေလးရွားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လက္နက္
အင္အားေရာ၊ တုိက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ပါ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သမိုင္းေၾကာင္း အရ
အမွန္တရားေတြရွိတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎၏ေနာက္လိုက္ အုပ္စုမ်ားအား "သူတို႔ေတြ
ကို ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘး
ေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း အေသခံမလားဆိုတာ ကံတရား က အဆံုးအျဖတ္ေပးသြား
မွာပါ" ဟု လည္း ၎ကဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း