စုန္းကေ၀ဟုဆိုကာ၊၊သတ္ခဲ့သူကုိ၊၊ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္၊၊၃၀၊၊ခ်

ဆစ္ဒ္နီ - အေဒၚျဖစ္သူကို စုန္းကေ၀ဟုစြပ္စြဲၿပီး ပုဆိန္ျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့ေသာ
ပါပူး၀ါးနယူးဂီနီသားတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢကလည္း ထိုသို႔ေသာျပစ္မႈမ်ားကို
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပို၍ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်မွတ္ရန္ ပါပူး၀ါး နယူးဂီနီအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ဆင္းရဲေသာ ယင္း ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားေပၚရွိ အန္ဂါစီရင္စုတြင္
ႏွစ္ရက္ၾကာ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ဆာကူယူကီအီ
ရာကို အသိတရားမရွိ ႐ိုင္းစိုင္းရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္
သည္။

ထိုအမႈမွာ ယင္းေဒသ၌ျဖစ္ပြားေသာ စုန္းကေ၀ဟုစြပ္စြဲၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္
သို႔ေရာက္ရွိသည့္ ပထမဆံုးအမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္းရဲအရာရွိ ဆိုင္မြန္မာ့ခ္၏ ေျပာစကားကို
ကိုးကားၿပီး ေနရွင္နယ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါပူး၀ါးနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ စုန္းကေ၀ ေမွာ္အတတ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ား က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားစြာရွိၿပီး
မၾကာေသးမီကပင္ ထင္ရွားသည့္ျပစ္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို စုန္းကေ၀ပညာျဖင့္ ျပဳစားသည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး
ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း