ငယ္စဥ္ ၀လြန္းသူ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆရွိ

ပါရီ - အသက္ ၂၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း၌ အ၀လြန္ၾကသည့္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အသက္
၅၅ ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးရန္ ပ်မ္းမွ်အေလးခ်ိန္ ရြယ္တူျဖစ္တန္သေလာက္၏ ႏွစ္ဆ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေလ့လာေရးတစ္ခုက ဧၿပီ လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္က အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ ဒိန္းမတ္လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသား ၆,၅၀၀ အား ၃၃ ႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္
သည့္ ေလ့လာေရး တစ္ခုကို သုေတသီတစ္ဖြဲ႕က တင္ျပ သည္ကို "BMJ Open"ဂ်ာနယ္တြင္
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအုပ္စု၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ၉၇ ဦးသည္ ၎တို႔မွတ္ပံုတင္ စဥ္က အ၀လြန္ၾက
ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္ မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္အခ်ဳိး (ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အၫႊန္းကိန္း၊
သို႔မဟုတ္ BMJ) သည္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ တြင္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေရးကဆိုသည္။ ထိုအုပ္စု၏
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သို႔မဟုတ္ ၅,၄၀၇ ဦးသည္ ပံုမွန္အေလးခ်ိန္ အတိုင္းအတာ
အတြင္း ရွိၿပီး ႀၾႈ အေနျဖင့္ ၁၈ ဒသမ ၅ ႏွင့္ ၂၅ အတြင္းရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

အ၀လြန္အုပ္စု၏ ထက္၀က္နီးပါး သည္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္တြင္ ဆီးခ်ဳိ အမ်ဳိး အစား ၂၊ သို႔မဟုတ္
ေသြးတိုးေရာဂါရွိ သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္မ်ား၊
သို႔မဟုတ္ အဆုတ္မ်ားတြင္ ေသြးခဲမ်ား ရွိကာ ေသဆံုးသြားၾကသည္။၎တို႔သည္ ေသြးတိုးေရာ
ဂါျဖစ္ပြား ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွလံုးေဖာက္ ျပန္မႈျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးသြား သည္ဟု
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

BMJ တြင္ တိုးလာသည့္ ယူနစ္တိုင္း သည္ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္မႈ တိုးပြားႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေသြးတိုး
ႏွင့္ ေသြးခဲႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိျမင့္တက္မႈႏႈန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အလားတူသည္။ အ၀
လြန္မႈမွ မက်န္းမာမႈႏွင့္ေစာေစာ ေသဆံုးမႈမ်ားသည္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ မၾကံဳစဖူး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေရးသားသူမ်ားက
သတိေပးခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း