လစာတိုးေပးေရး ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကို ကေမၻာဒီးယားကာစီႏိုက ရာထူးခ်၊ အလုပ္ထုတ္

ကာစီနိုႏွင့္ ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနၾကေသာက ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီကာစီနိုႏွင့္ ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနၾကေသာက ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဖႏြမ္းပင္ - ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိုးႏ်က္ေနေသာ အလုပ္သမား
ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆံုး ကာစီႏိုႀကီးမွ ေလာင္းကစား
ဒိုင္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏ်င့္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သ
မားမ်ားသည္ လစာပိုမိုရရွိေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပၾကရာ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ခံရ၊ သို႔မ
ဟုတ္ အလုပ္မွ ဆိုင္းငံ့ခံရေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္က ဇါန္လ ၂၄ ရက္ေန႔၌
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယား ခရီးသြားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အလုပ္သမားမ်ား ဖက္ဒေရး ရွင္း  (Tourism and
Service Workers Federation)၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆုပ္နာ ရစ္သ္၏ အဆိုအရ Naga World
ဟိုတယ္၌ ေလာင္းကစား႐ံုမွ အလုပ္ သမား ၄၀ ေက်ာ္သည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ မ်ားမွ ထုတ္ပစ္၊
သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ခံရ သည္ဟုသိရသည္။

လစာေဒၚလာ ၈၀ မွ ေဒၚလာ ၁၅၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ မိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခ
အေနကို ေတာင္းဆိုၾကသည့္ ဇါန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကတည္းက သပိတ္ေမွာက္ၾကသည့္၀န္ထမ္း
၁,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္သည္ဟု ဆုပ္နာ ရစ္သ္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္း
ဌာနသို႔ ေျပာျပသည္။

"သပိတ္ေမွာက္တာဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေနာက္ထပ္ အလုပ္သမား
ေပါင္းမ်ားစြာထံသို႔လည္း ကာစီႏို အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕က ၎တို႔ကို ခ်က္ခ်င္း အလုပ္မွ ရပ္စဲလိုက္ၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဖုန္းအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၿေါေ ႊ်သမူိ မွ အဆင့္ျမင့္၀န္
ထမ္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ေအအက္ဖ္ပီက ဖတ္႐ႈခြင့္ ရခဲ့ေသာ အီးေမးလ္တြင္ တရားမ၀င္သပိတ္ေမွာက္
ၾကရာတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၄၁၃ ဦးသည္ ၎တို႔၏ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား အဆံုးသတ္
ခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမား မ်ားသည္ ကာစီႏို၏ အျပင္ဘက္တြင္ တနလၤာေန႔က ၎တို႔
အား မူလရာထူး မ်ား၌ ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ ေတာင္းဆို ၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
တြင္ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္သာ တရား၀င္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား မ်ား
ေလာင္းကစားျခင္းကို ပိတ္ပင္ ထား၍ ထိုင္းႏ်င့္တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေလာင္း
ကစား၀ိုင္း မ်ားသို႔ လာေရာက္ကစားၾကရန္ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံက ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္းကုန္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေဒၚလာ
ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားမွကေမၻာဒီးယား အလုပ္ သမား
မ်ားသည္ လစာအလြန္ပင္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ က်ပ္တည္းလွေသာ စီးပြားေရးအေျခမ်ားေၾကာင့္ ထပ္
တလဲ လဲ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

လစာအတြက္ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ အေမ ရိကန္ "Nike" တံဆိပ္ အားကစား၀တ္စံု ထုတ္လုပ္ေသာ
စက္႐ံုမွ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား ယခု လအေစာပိုင္း၌ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ခံရသည္
ဟု သိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း