ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အတိုက္အခံပါတီက ပယ္ခ်

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္ရိန္ဆီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္ရိန္ဆီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဖႏြမ္းပင္ - ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္၏ လက္ရွိအာဏာရကေမၻာဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီ ( CPP ) က
ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရေၾကာင္းေၾကညာ
ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုပယ္ခ် ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား အတိုက္
အခံ ပါတီ CNRP က ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔၌ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ားအား စံုစမ္း
စစ္ေဆးေပးရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ CPP ပါတီက အမတ္ေနရာ ၆၈ ေနရာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္
ကရရွိခဲ့ေသာ အမတ္ေနရာ ၉၀ ထက္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အတိုက္အခံ ပါတီ
ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသား ကယ္ဆယ္ေရးပါတီ (CNRP) က ယခင္ကရွိေနသည့္အမတ္
ေနရာ ၂၉ ေနရာထက္တိုးျမင့္ကာ အမတ္ေနရာ ၅၅ ေနရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ယာယီထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
အရ သိရွိရသည္။

လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ားက မသမာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆို
ထားသည့္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မၾကာေသး မီကမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိကာ ကေမၻာ
ဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္ရိန္ဆီ၏ ကေမၻာဒီး
ယားအမ်ဳိး သား ကယ္ဆယ္ေရးပါတီက သိသိ သာသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။

အတိုက္အခံပါတီ CNRP က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားရွိသည္ ဟုသံသယရွိၿပီး ယင္းကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေရွကဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ကေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

မဲေပးသူအမည္ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းကို မဲေပးခြင့္မရွိဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ားမွ
ဖယ္ထုတ္ ထားသည္မွအစ နာမည္ထပ္ ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္မရွိသည့္ နာမည္
အေရအတြက္ တစ္သန္းေက်ာ္ထည့္ ထားျခင္းအထိ မသမာမႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား
ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အတြက္ အမ်ဳိးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျပည္တြင္း
ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ၀င္
သည့္ ပူးတြဲစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ CNRP က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ကာ မဲမေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေပးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္မင္ကို လက္၌စြဲက်န္ေနေအာင္
ျပဳလုပ္ ထားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယင္းကိုအလြယ္တကူဖ်က္ပစ္၍ရေၾကာင္း လူ႔ အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုထားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစိုးရနဲ႔ ညိႇႏိႈင္း ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာက
ကေမၻာဒီး ယားျပည္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ပါ။ ဒါမွ ျပည္သူ ေတြရဲ႕
ေျပာင္းလဲခံထားရတဲ့ ဆႏၵအမွန္ ေတြေပၚလာမွာပါ" ဟု ဆမ္ရိမ္ဆီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌
ေျပာခဲ့သည္။

"နာမည္ေတြ ႏွစ္ခါထပ္ေနတာလိုမ်ဳိး မသမာမႈ တခ်ဳိ႕တေလေလာက္ကိုပဲ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လိုက္
ရင္ေတာင္ CNRP ပါတီရဲ႕ မဲအေရအတြက္က CPP ပါတီ ကိုေက်ာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု
အတိုက္ အခံ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဆိုခါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း