သီရိလကၤာပဋိပကၡ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့

ဗလီႏွင့္မလြတ္သည့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္မွ သစ္ကိုင္းမ်ားကို စည္ပင္ကရွင္းလင္းေပးစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဗလီႏွင့္မလြတ္သည့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္မွ သစ္ကိုင္းမ်ားကို စည္ပင္ကရွင္းလင္းေပးစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကိုလံဘို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အုပ္စု တစ္စုက သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳကေတာ္ရွိ ဗလီတစ္ခုကို တိုက္ခိုက္
ရာတြင္ လူ ၁၂ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြား သည္။ သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူ မ်ား
စုက လူနည္းစုျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ အဆို
ပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို ဗဟို၀န္းက်င္ေဒသရွိ သံုးထပ္ဗလီႏွင့္ အနီးအနားရွိ အိမ္မ်ားသို႔
သီရိလကၤာ ဆင္ဟာလီလူမ်ဳိးမ်ား အဓိကပါ၀င္ ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူအုပ္စုတစ္စုက မြတ္စလင္
မ်ား စေနေန႔ ညေနပိုင္း ၀တ္ျပဳေနစဥ္ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၾက ေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားက ႐ိုက္တာ
သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သီရိလကၤာ မြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ရွိ ဗလီသစ္
ကို ပိတ္ထားၿပီး ယခင္ဗလီေဟာင္းသို႔ပင္ ျပန္သြားရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံခ်က္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေစာေစာပိုင္းက အစိုးရ သည္ ဗလီေဟာင္းကို ၿဖိဳခ်ရမည့္
အေဆာက္အအံုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ထားခဲ့သည္။

အိုေဟာင္းေနေသာ ဗလီေဟာင္းႏ်င့္ ေျမကို အစိုးရကသိမ္းယူ ၿပီး ပိုမိုက်ယ္၀န္းေသာ ေနရာသစ္
ကို ေပးကာ ဗလီသစ္ ေဆာက္ရာတြင္ လည္း အစိုးရက ကူညီရန္ အမိန္႔ထုတ္ ထားခဲ့သည္။ သို႔
ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အခ်ဳိ႕က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုထိုး၊ ဂူေက်ာင္း အနီးတြင္ ဗလီေဆာက္လုပ္ျခင္း
ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က အစိုးရသည္ မြတ္စလင္ႏ်င့္ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏ်င့္ အေက်
အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာ တူညီမႈရခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ မြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗလီ
သစ္ကို ပိတ္လိုက္ရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီး ဗလီေဟာင္းအေပၚတြင္ အရိပ္မိုးေန ေသာ ေဗာဓိေညာင္
ပင္အကိုင္းကိုလည္း ခုတ္ေပးရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က သေဘာတူလိုက္သည္။

ယခုအခါ ေအးခ်မ္းသြားၿပီျဖစ္၍ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

(႐ိုက္တာ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း